Er zijn plannen om 350 asielzoekers op te vangen in het EK-gebouw in Hoevelaken.
Er zijn plannen om 350 asielzoekers op te vangen in het EK-gebouw in Hoevelaken. Marion Zuurveen

De Lokale Partij wil besluit over azc Hoevelaken over zomerreces heen tillen

14 juni 2023 om 13:55 Politiek Asielzoekerscentrum in Hoevelaken

NIJKERK Het besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in het EK-gebouw in Hoevelaken moet over het zomerreces van de raad heen worden getild. Dat verzoek doet Peter Collignon (De Lokale Partij) in schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders,

Het besluit is uiteindelijk een bevoegdheid van het college. Collignon is van mening dat een besluit nu geen recht doet aan de vele vragen en zaken die nog moeten worden uitgewerkt. Hij vindt dat over enkele essentiële punten helderheid moet komen. Zijn fractie wil de komende maanden benutten om een goed en evenwichtig standpunt in te kunnen nemen en hierover in gesprek gaan met de inwoners van Hoevelaken.

LAGER AANTAL ASIELZOEKERS

Hoewel het besluit een bevoegdheid is van het college vraagt Collignon of zij de mening van het raadsdebat willen respecteren en hierop de besluitvorming wil aanpassen. De fractievoorzitter van De Lokale Partij wil het liefst dat het college de komende maanden benut om met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in overleg te gaan om tot een lager aantal asielzoekers te komen dan meer past bij een plaats als Hoevelaken. Hij denkt daarbij aan een aantal scenario’s, waarbij ook de samenstelling wordt meegenomen. Het resultaat moet wat hem betreft dan aan de raad worden voorgelegd.

POLITIECAPACITEIT

Collignon vraagt of het college bereid is om, indien de spreidingswet wordt ingevoerd, het aantal overeengekomen asielzoekers in overeenstemming te brengen met het aantal dat volgens die wet verplicht is. Uit antwoorden op vragen trekt hij de conclusie dat er geen extra politiecapaciteit beschikbaar is en dat dit eenmaal in de acht jaar wordt herzien. Reden voor Collignon om te vragen in welk jaar men nu zit en of geen overmachtssituaties denkbaar zijn waarbij wel extra politiecapaciteit beschikbaar kan worden gesteld. Hij ziet graag dat het college hierop ook een beroep gaat doen.

GELOPEN RACE?

Volgens de voorman van De Lokale Partij bestaat de indruk dat het al een gelopen race is en dat de inspraak van de inwoners niet tot wijziging van de plannen zal leiden. Daarom vraagt hij het college hoe zij deze onrust denkt weg te nemen.

Wijnand Kooijmans
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie