Afbeelding
Geld lenen

Begrotingstekort valt lager uit dan verwacht, alsnog 2,3 miljoen boven begroting

26 november 2021 om 17:20 Politiek

NIJKERK Het financiële tekort van de gemeente Nijkerk valt 2,2 miljoen lager uit dan begroot bij de voorjaarsnota zoals deze eerder dit jaar werd vastgesteld. Desondanks blijft de verwachting dat het jaar alsnog met een tekort van ruim 2,3 miljoen euro moet worden afgesloten.

Wijnand Kooijmans

Dat blijkt uit de bestuursrapportage zoals deze is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. De verwachting is dat vanaf 2022 de begrotingen wel een overschot laten zien door hogere inkomsten vanuit het gemeentefonds. Hier staat tegenover dat rekening wordt gehouden met structurele hogere uitgaven voor jeugdhulp voor een bedrag van 350.000 euro. Er vindt nog een analyse plaats op het structurele karakter van deze uitgave en wordt op basis hiervan bekeken of deze kosten na dit jaar toch deels zijn te voorkomen. Het tekort wordt gedekt uit de algemene reserve van de gemeente. 

Het bestuur van de Koningin Emmaschool heeft de gemeente laten weten af te zien van de verbouwing/uitbreiding van de school. Hiermee bespaart de gemeente een uitgave van 50.000 euro. Voor vervanging van armaturen is dit jaar nog een bedrag van 195.000 euro benodigd. Er komt 140.000 euro meer binnen dan was begroot aan inkomsten op basis van de onroerendzaakbelasting. De heropening van het gemeenteloket in De Stuw in Hoevelaken bedragen 43.000 euro. Hiermee voldoet de locatie weer aan de normen om de burgers optimaal te kunnen faciliteren.

LAGE KOSTEN Voor het nieuwe gemeentehuis in het voormalige kantoor van de Rabobank moet een glasvezelkabel worden aangelegd tussen dit gebouw en de gemeentewerf De Flier. Door het kunnen meeliften op de aanleg van deze kabel door een externe partij bespaart de gemeente 50.000 euro aan kosten. Voor het inhuren van een beveiliger voor het stadhuis moet de gemeente 55.000 euro op tafel leggen.

Vastgehouden wordt in de begrotingen voor de komende jaren aan het laag houden van de kosten voor de inwoners. De tarieven worden jaarlijks alleen verhoogd met de inflatie-index. In de gezaghebbende Coelo atlas van de lokale lasten staat de gemeente in de top van de gemeenten met de laagste lasten. 

TWEELEDIG BEELD Voor de brandweerkazerne heeft de gemeente 6.000 euro aan extra schoonmaakkosten moeten uitgeven. De extra kosten van 152.000 voor toezicht en handhaving van de coronamaatregelen worden geheel gedekt door extra inkomsten van het Rijk. Dit jaar is er nog geen landelijk dekkend stelsel van meldpunten ontstaan voor onafhankelijke bijstand aan slachtoffers van discriminatie en de registratie van klachten over discriminatie. Hierdoor bespaart de gemeente 17.000 euro.

Ten aanzien van het veiligheidsgevoel van de burger spreekt het college van een tweeledig beeld. Deze stond deels nog in het teken van de coronapandemie maar de aandacht is ook steeds meer richting de reguliere taken opgeschoven. Het vertrek van een aantal medewerkers heeft wel een zware wissel getrokken op het team Veiligheid. Mede omdat het gezien de krapte op de huidige arbeidsmarkt het lastig is om snel kwalitatieve vervanging te realiseren, zoals vast als tijdelijk.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie