Afbeelding
Lex van Lieshout

Tekort wordt 6,5 miljoen minder dan verwacht

3 juli 2019 om 14:00 lokaal

NIJKERK De verwachte tekorten op de begrotingen voor de komende jaren zijn minder dan begroot. Dat komt onder meer door het beschikbaar stellen van gelden door het Rijk voor de jeugdhulp.

Wijnand Kooijmans

Voor dit jaar verwacht het college van burgemeester en wethouders 490.000 euro extra te ontvangen voor de jeugdhulp in de gemeente. Voor 2020 is dat 470.000 euro en voor de twee jaren daarna is dat 480.000 euro. Voor de periode daarna laat het kabinet een besluit over structurele extra gelden voor de jeugdhulp over aan het dan aan te treden nieuwe kabinet.

TEKORT Gerekend over een periode van vijf jaar betekent dit dat het tekort met 6,5 miljoen wordt verminderd. Desondanks bedraagt het verwachte tekort over deze periode alsnog ruim 7,75 miljoen euro. De nieuwe cijfers worden verwerkt in de begroting voor de jaren 2020 tot en met 2023.

JEUGDHULP Op dit moment vindt een herijking plaats van de gelden die worden verdeeld uit het Gemeentefonds. Het is nog niet duidelijk of dit positief of negatief uitvalt voor de gemeente Nijkerk. Wel wordt momenteel gesignaleerd dat de kosten voor de jeugdhulp nog verder stijgen.

Wijnand Kooijmans
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie