Afbeelding
Pixabay

Jeugdzorg kost naar verwachting 700.000 euro meer dan begroot

5 november 2021 om 09:00 Politiek

NIJKERK Partijen in de Nijkerkse gemeenteraad maken zich zorgen over de stijgende kosten van de jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Daardoor worden de beoogde bezuinigingen niet gehaald. Er moet volgens de partijen worden gekeken of vooral de lichte vorm van jeugdzorg wel altijd door de gemeente moet worden betaald. De kosten voor de jeugdzorg vallen naar verwachting 700.000 euro duurder uit dan begroot.

Nieuwe investeringen zijn in de toekomst alleen mogelijk door verhoging van de belastingen. Een zaak waarvan Boudewijn van de Woerd (VVD) direct afstand nam. In de begroting voor 2022 is geen nieuw beleid opgenomen, dat wordt overgelaten aan de nieuwe raad. Wel kan men het waarderen dat het nieuwe college van burgemeester en wethouders met een sluitende meerjarenbegroting aan de slag kan.

NIET RIJK REKENEN Marina Lanting (ChristenUnie/SGP) is kritisch op de steeds wijzigende bijdragen van het Rijk. Dat maakt het uiterst moeilijk met goede begrotingen te komen. Door meerdere fracties wordt erop gewezen dat Nijkerk zich niet rijk moet rekenen als het gaat om sluitende begrotingen. Men vreest de gevolgen van een mogelijke vermindering vanuit het gemeentefonds. Dat kan oplopen tot twee miljoen.

PROTEST Volgens wethouder Wim Oosterwijk wordt hierop volop geacteerd. Zelf is hij lid geworden van een actiegroep van gemeenten die ten strijde trekt tegen de wijziging van de uitkeringen uit het gemeentefonds. Hij verwacht dat de protesten wel enig resultaat zullen hebben. Lanting gaf aan Nijkerk niet met tractoren naar Den Haag te zien vertrekken om te protesteren, maar mogelijk wel met een elektrisch bus.

ONDERMIJNING Ook wordt er door partijen aandacht gevraagd voor de verharding van de samenleving, ‘waardoor inwoners steeds meer tegenover elkaar komen te staan’. Het gebruik van een joint of pilletje wordt niet aanvaardbaar gevonden. Gevraagd werd de resultaten van de aanpak van ondermijning beter tot uiting te laten komen in berichtgeving. Burgemeester Gerard Renkema zegt dat hij inmiddels signalen heeft gekregen van mensen die last ondervinden van de sluiting van panden die bij drugshandel zijn betrokken, zonder dat zij zelf eigenaar zijn.

Er wordt ook gevraagd om een snelle behandeling van de aanpak van overlast in de verschillende wijken. Volgens burgemeester Renkema zijn de signalen van overlast de laatste tijd niet gestegen.

DORPSHUIS Aart Klompenhouwer (De Lokale Partij) wijst op zaken waarvoor wel voorstellen de raad hebben gehaald, maar zijn terugverwezen naar het college. Het gaat dan onder meer om het dorpshuis Hoevelaken, het hondenbeleid, de inrichting van het gemeentehuis terwijl ook de mobiliteitsvisie er nog niet is. Volgens wethouder Wim Oosterwijk zullen de meeste zaken nog tijdens de huidige zittingsperiode van de raad aan de orde komen. Alleen ten aanzien van het dorpshuis wil hij een voorbehoud maken. 

Volgens wethouder Mariëlle Broekman maakt het college zich geen zorgen om de economie. Dat de stijging van de werkgelegenheid vermindert, kan onder meer worden veroorzaakt door het feit dat Nijkerk terughoudend is met het aantal kavels dat wordt uitgegeven aan nieuw te vestigen bedrijven. Indien alle aanvragen worden gehonoreerd is de voorraad bedrijventerrein volgens haar snel op.

Door Wijnand Kooijmans

Sanne Koudijs
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie