Afbeelding
Harry Koelewijn

Nieuwe regels moeten ervoor zorgen dat betaalbare woningen naar de juiste mensen gaan

22 september 2021 om 10:30 Nieuwbouw

NIJKERK Met het vaststellen van twee verordeningen legt de gemeente Nijkerk de regels voor nieuwbouwwoningen vast. Betaalbare woningen moeten daardoor terecht komen bij mensen die daar behoefte aan hebben. Aanleiding zijn de almaar stijgende prijzen voor woningen, waardoor het steeds lastiger wordt voor woningzoekenden met een lager- of middeninkomen om een woning te vinden.

Een belangrijk onderwerp in de vorig jaar vastgestelde Woonvisie is daarom het bouwen van genoeg betaalbare woningen voor mensen met een laag- of een middeninkomen. ,,Wij stellen nu aan de gemeenteraad voor twee verordeningen vast te stellen. Daarin zijn regels opgesteld om deze ambitie nog duidelijker te maken en te zorgen dat onze ambities ook echt worden gerealiseerd”, geeft wethouder Harke Dijksterhuis aan.

REGELS Door doelgroepenverordening wil de gemeente ervoor zorgen dat betaalbare woningen ook daadwerkelijk terecht komen bij mensen die daar behoefte aan hebben, en ze niet worden verdrongen door mensen met een hoger inkomen. Het gaat om regels die gelden voor woningen die nieuw worden gebouwd. Voor bestaande woningen kan de gemeente de regels niet opleggen.

In het beleid zijn maximale huurprijzen vastgesteld. Het gaat om 752,33 per maand als maximale huurprijs en 204.000 euro voor een koopwoning. Voor middenduur-laag gaat het om bedragen van respectievelijk 900 en 260.000 euro. Voor middenduur-hoog bedragen de cijfers 1.100 en 344.500 euro.

Deze regels helpen ons om per project voldoende betaalbare woningen voor onze inwoners te realiseren

DOELGROEPEN Per categorie zijn doelgroepen vastgelegd, zodat de betaalbare woningen gaan naar de huishoudens die daar behoefte aan hebben. De bedragen zijn vastgesteld aan de hand van een maximale inkomensgrens. Voor sociale woningbouw geldt dat deze woningen 25 jaar deze bestemming moeten behouden. Daarmee wordt voorkomen dat deze woningen snel worden verkocht om winst te kunnen maken.

REGELS VOOR BOUWEN Naast de doelgroepenverordening is ook een verordening/differentiatie woningbouw vastgesteld. Hierin staan een aantal spelregels voor partijen die woningen willen bouwen. Elk bedrijf dat in de gemeente woningen wil bouwen moet zich aan dezelfde regels houden. Een belangrijk onderdeel van deze regels is dat op elke plek waar men woningen wil bouwen tenminste de volgende percentages moeten worden gerealiseerd: minimaal 35 procent sociale woningbouw, 10 procent in de categorie middenduur-laag en 15 procent in de categorie middenduur-hoog.

Harke Dijksterhuis: ,,De druk op de woningmarkt is enorm. Juist in deze tijd is het belangrijk om voor de lokale vraag van onze inwoners te blijven bouwen. Deze regels helpen ons om per project voldoende betaalbare woningen voor onze inwoners te realiseren. Zodat er voor elke portemonnee wat is te kiezen. In combinatie met een ambitieus woningbouwtempo van gemiddeld 250 woningen per jaar is dit een deel van het oplossen van de woningnood.”

De gemeenteraad moet de verordeningen nog definitief vaststellen. Dat gebeurt naar verwachting in oktober.

Door Wijnand Kooijmans

Sanne Koudijs
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie