Afbeelding
De Kleine Schans

Geen verhoging van de jaarlijkse bijdrage aan mantelzorgers

5 november 2021 om 10:15 Politiek

NIJKERK Geen verhoging van de jaarlijkse bijdrage aan mantelzorgers, zo snel mogelijk toestaan van kleine windmolens en een verhoging van de bijdrage van de studietoeslag aan studenten met een dusdanige handicap dat zij niet via een baan kunnen bijverdienen. Het gaat dan om een verhoging van 100 naar 300 euro.

Dat waren de items van de drie moties die oorspronkelijk door partijen in de Nijkerkse gemeenteraad werden ingediend tijdens de behandeling van de begroting. Die werd unaniem aanvaard. De motie over pilots rond de plaatsing van kleine windmolens werd door de ChristenUnie/SGP uiteindelijk teruggetrokken, gezien toezeggingen op dit punt van wethouder Harke Dijksterhuis namens het college van burgemeester en wethouders.

MANTELZORGERS Het voorstel om de jaarlijkse bijdrage aan mantelzorgers weer van vijftig naar honderd euro terug te brengen werd ingediend door Aart Klompenhouwer (De Lokale Partij). In het kader van noodzakelijke bezuinigingen is dit bedrag gehalveerd. De andere partijen gaven hieraan geen steun. Zij vinden dat mantelzorgers eigenlijk onbetaalbaar zijn en het bij de bijdrage gaat om een gebaar van waardering waardoor de hoogte er niet toe doet. Matthijs Blankesteijn (CDA) ziet dan liever dat de 35.000 euro die voor de verhoging noodzakelijk is aan andere zaken wordt besteed, zoals respijtzorg. CDA, VVD, PRO21 en ChristenUnie/SGP steunden de motie dan ook niet.

Als het gaat om de verhoging van studietoeslag vindt men dat studenten met een handicap niet achtergesteld moeten worden ten opzichte van andere studenten. Het college gaat op zoek naar een mogelijkheid dekking voor de gelden die hiermee zijn gemoeid. De verhoging moet dan ingaan met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021.

WINDMOLENS Ten aanzien van de plaatsing van kleine windmolens vindt het college dat de regels hiervoor mogelijk sneller kunnen worden vastgesteld dan in juni volgend jaar met pilots te beginnen. Regels zijn volgens Dijksterhuis ook nodig indien bezwaren worden ingediend tegen het verlenen van een vergunning voor de plaatsing van een windmolen.

Kritiek kwam er vanuit de raad van meerdere fracties op het groenonderhoud in de gemeente. Matthias Blankesteijn signaleerde dat er onkruid van een meter hoog is aangetroffen in Hoevelaken. Men vindt dat partijen die het groenonderhoud uitvoeren mogelijk niet moeten worden uitbetaald als ze niet voldoen aan het afgesproken onderhoud.

CAMERA’S OP STATIONS Op het verzoek van Blankesteijn om alsnog met een voorstel te komen rond camerabewaking bij de NS-stations in Hoevelaken en Nijkerk gaf wethouder Wim Oosterhuis aan dit wel te willen doen, maar dit moet worden doorgeschoven naar de volgende raadsperiode. De ambtenaar die het verzoek destijds heeft behandeld is vertrokken. De eerste indruk is dat de camera’s weinig resultaat bewerkstelligen, omdat weliswaar een fietsendief op beeld kan worden vastgelegd, maar daarmee is de dief nog niet aangehouden. 

Boudewijn van der Woerd (VVD) betreurt het dat de plaatsing van een mobiele camera op de lange baan wordt geschoven. Volgens burgemeester Gerard Renkema is tijdelijke plaatsing in Paasbos wel mogelijk.

Door Wijnand Kooijmans

Sanne Koudijs
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie