Afbeelding
Harry Koelewijn

Plannen voor betere dienstverlening aan inwoners

25 augustus 2021 om 13:15 Politiek

NIJKERK De gemeente Nijkerk wil de dienstverlening aan de inwoners en ondernemers verbeteren. Daarom is intern een plan opgesteld voor de periode tot aan de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Het is daarna aan een nieuw aan te treden college van burgemeester en wethouders om aan de hand van bestuurlijke ambities een nieuw plan op te stellen.

In het plan staat dat het streven is dat de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Nijkerk iedere dag een stukje ‘fitter’ wordt. Waarbij ook het aanbrengen van een ‘stip op de horizon’ van belang wordt gevonden. Onderdeel van deze stip is het vooruitdenken als het gaat om de groei van de gemeente. Het inwonersaantal, het aantal woningen en de bedrijventerreinen zijn in de afgelopen jaren gestaag gegroeid. Een groei die zich de komende jaren zal voortzetten. Ook al is dat geleidelijk. Over deze ontwikkelingen wil men beter nadenken. Hoe de ambtelijke organisatie daarop zowel kwalitatief als kwalitatief moet worden aangepast en het soort gemeente dat men voor de burger en ondernemer wil zijn. Maar ook welke werkgever de gemeente voor haar ambtenaren wil zijn en welke kwaliteiten en competenties die medewerkers moeten hebben.

BALANS Gezocht moet worden naar een balans tussen ambitie en realisme. Er kunnen wel veel plannen worden ontwikkeld, maar belangrijk is de vraag of de ambtelijke organisatie die daarmee gepaard gaat de werkzaamheden aan kan. Gevraagd wordt om bescherming van het ambtelijk apparaat tegen een te grote werkdruk en meer leiding om knopen door te hakken. De rode draad waaraan gewerkt gaat worden is onder meer de samenwerking met inwoners, de netwerken waarover de gemeente beschikt en de organisaties waarmee al wordt samengewerkt. In dit opzicht wordt aangegeven dat er behoefte is aan meer duidelijkheid en samenhang.

De organisatie wordt dusdanig ingericht dat de medewerkers in staat zijn om hun werk goed en passend te kunnen doen als het gaat om de gewenste cultuur en dienstverlening. Waarbij de veelheid van producten, de gewenste kwaliteit en de kosten altijd in een goede verhouding moeten staan.

SOCIAAL DOMEIN Binnen het sociaal domein, zoals de jeugdzorg en de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning, moet in totaal 2,6 miljoen euro worden bespaard. Maar nadrukkelijk wordt gesteld dat dit niet ten koste mag gaan van de dienstverlening aan inwoners die zorg nodig hebben.

Ook zal worden gekeken naar de effecten die corona heeft op de samenleving. Door hierin inzicht te krijgen kunnen inwoners en ondernemers beter worden ondersteund. De behoefte van ondernemers en inwoners wordt centraal gesteld in het nieuwe dienstverleningsconcept dat wordt ontwikkeld. De omgevingswet moet vanaf 1 januari 2022 onderdeel uitmaken van de gemeentelijke beleidsplannen.

Met de verhuizing naar het nieuwe gemeentehuis moet de integrale dienstverlening aan de inwoners en ondernemers mogelijk zijn.

Door Wijnand Kooijmans

Wijnand Kooijmans
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie