Afbeelding
Harry Koelewijn

College Nijkerk past bezuinigingen aan na reacties uit samenleving

Politiek

NIJKERK Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk heeft enkele bezuinigingsvoorstellen aangepast. Dat gebeurde nadat het college 21 reacties kreeg (17 van organisaties en 4 van inwoners) op de programmabegroting 2021-2024, het transformatieplan sociaal domein en de bezuinigingsvoorstellen voor het sociaal domein.

,,Het zijn stuk voor stuk positieve én constructief kritische reacties en er zijn veel nuttige tips doorgegeven”, aldus het college. ,,We waarderen het zeer dat maatschappelijke organisaties en inwoners op deze manier hun betrokkenheid tonen. Diverse partijen hebben aangegeven bij de verdere uitwerking betrokken te willen worden en dat gaat ook gebeuren. Het college ziet uit naar verdere constructieve samenwerking om goede hulp en ondersteuning aan onze inwoners zo effectief en efficiënt  mogelijk te organiseren. Een uitdaging waar we samen voor staan en die we met alle vertrouwen in de kracht van onze samenleving aangaan.”

Naar aanleiding van de reacties, heeft het college de voorstellen opnieuw overwogen en stelt de gemeenteraad de volgende wijzigingen voor:
- Het voorstel rondom de mantelzorg waardering aan te passen, naar een nog nader te bepalen waardering ter waarde van 50 euro.
- Alle bezuinigingsvoorstellen wat betreft het voorliggend veld (onder meer bibliotheek, jeugd- en jongerenwerk, Sigma) voor nu niet uit te voeren. De bezuinigingsvoorstellen worden bij de transformatie betrokken en afgewogen bij de inkoop voor 2022 en verder. ,,We betrekken daarbij het aanbod van meerdere organisaties (Humanitas, PCOB, Nijkerks Diaconaal Beraad) om hun vrijwilligers meer in te zetten.”
- De Wegwijzer te handhaven als hét informatiepunt en te bezien of andere informatiedragers hiermee samengevoegd kunnen worden. Daarbij wel 20.000 euro bezuinigen op de Wegwijzer.
- In 2021 een eenmalige impuls van 30.000 euro voor de uitvoeringsnota laaggeletterdheid te doen.
- Eventuele bezuinigingen ten aanzien van stop drugs te bezien na een evaluatie in 2021.

advertentie