Freek Rebel heeft, als lid van Provinciale Staten van Gelderland, naast mobiliteit ook natuur en landschap in zijn portefeuille.
Freek Rebel heeft, als lid van Provinciale Staten van Gelderland, naast mobiliteit ook natuur en landschap in zijn portefeuille. Maranke Pater

Nieuwe kijk op mobiliteit; auto niet langer op eerste plaats

12 augustus 2020 om 11:17 Politiek

NIJKERK ,,De wens voor een extra NS-station Corlaer in Nijkerk is begrijpelijk. Maar het is de vraag of dit nog wel betaalbaar is en of niet beter naar andere vormen van vervoer kan worden gezocht." Dat zegt Freek Rebel uit Nijkerk, sinds een jaar lid van Provinciale Staten van Gelderland voor de ChristenUnie.

Wijnand Kooijmans

Nog recent heeft hij het woord namens zijn partij mogen voeren bij de vaststelling van de mobiliteitsvisie. Waarbij natuur, landschap en mobiliteit in deze volgorde is vastgesteld. Dat betekent dat anders tegen mobiliteit wordt aangekeken en dat zeker niet langer de auto op de eerste plaats wordt gezet. In de visie is onder meer de komst van hubs opgenomen, knooppunten waar mensen gemakkelijk kunnen overstappen op bijvoorbeeld de bus naar een treinstation of van de fiets op elektrische deelauto’s.

OPLADEN De knooppunten moeten meer worden dan overstappunten. Mensen moeten hun fiets daar gemakkelijk kwijt kunnen, de elektrische auto kunnen opladen en er is plek om tijdelijk te werken of de boodschappen te laten bezorgen of te doen. Ook wordt gekeken naar een kwaliteitsverbetering in het openbaar vervoer.

De komst van de hubs ziet Rebel vooral van belang voor de grotere steden. Hij vindt dat er echter ook nadrukkelijk naar het platteland moet worden gekeken, omdat een buurtschap als Appel/Driedorp in de gemeente Nijkerk nooit van een vorm van openbaar vervoer mag worden uitgesloten.

Het liefst had hij in de aanbouw zijnde nieuwbouwwijk Doornsteeg de nieuwe kijk op vervoer al ingevoerd gezien. Zoals dat in Harderwijk bij het Waterfront wel gebeurt.

BUURTBUS Mobiliteit moet niet aan de markt worden overgelaten is de mening van Rebel. Dat leidt alleen maar tot meer woningen en meer parkeerplaatsen en minder aandacht voor vervoer. Wat hem betreft moeten ook bedrijventerreinen in de gemeente Nijkerk bereikbaar zijn via een vorm van openbaar vervoer. Het landelijk gebied is kwetsbaar als het gaat om vervoer. Een buurtbus is een goede optie, maar kwetsbaar omdat wordt gewerkt met vrijwilligers.

Rebel wijst op het bestaan van een app waarop wordt aangegeven van welke vormen van openbaar vervoer gebruik kan worden gemaakt bij het plannen van een reis. Absolute antwoorden hoe het allemaal anders en beter kan, heeft Rebel ook niet.

Het gebruik van elektrische deelauto’s zoals in Ermelo en Nunspeet ziet hij wel als een goede optie. Overdag zijn de auto's bedoeld voor medewerkers van de gemeente, maar in de avonduren en de weekenden te gebruiken voor burgers.

KRITISCH Kritisch is Rebel over de discussie die momenteel wordt gevoerd over de Valleilijn. Daarin wordt, zo zegt hij, volledig voorbij gegaan aan het feit dat de kosten op dit moment voor 93 procent door de provincie worden gedragen en maar 7 procent voor rekening komen van de vervoerder. Wel ziet hij graag de Valleilijn uitgebreid worden richting Apeldoorn met Stroe als halte, gezien de aanwezigheid daar van veel militairen. Daarmee wordt ook de stop in Hoevelaken beter gewaarborgd.

Rebel heeft zich zorgen gemaakt over hoe de reizigers uit de gemeente Nijkerk bij een verbod op het rijden van Keolis na 13 december van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken.

Hij heeft ondermeer de chauffeurs in de remise in Apeldoorn gesproken en gemerkt dat onder hen grote zorgen heersen. Inmiddels is besloten dat Keolis weliswaar het openbaar vervoer kwijt raakt, maar wel in Gelderland mag blijven rijden tot 2022.

STATUSHOUDERS Ook maakt Rebel zich zorgen over de groep van 25 statushouders die worden opgeleid tot buschauffeur. Het liefst ziet hij dat zij toch als chauffeur ingezet gaan worden en straks de overstap kunnen maken naar de nieuwe vervoerder. Rebel maakt zich ook zorgen als het gaat om de betaalbaarheid van het openbaar vervoer. Het gaat dan om de uitvoering van projecten, maar vooral ook dat gebruik van openbaar vervoer, in welke vorm dan ook, betaalbaar moet blijven voor de burger.

FIETS Het meer inzetten van de fiets ziet hij als een mogelijke oplossing. Misschien net als op de Hoge Veluwe, het inzetten van gratis fietsen om van a naar b te komen. Of het gebruik van de Keolis-fietsen die bij veel stations tegen een geringe vergoeding beschikbaar zijn. ,,Al moet je dat niet aan één partij overlaten, dat brengt risico’s met zich mee”, zegt hij.

Zeker nu Keolis het recht op vervoer dreigt te verspelen. Rebel blijft zich hard maken voor goed vervoer en dan zeker op het platteland. Niet verwonderlijk, naast mobiliteit heeft hij natuur en landschap in zijn portefeuille. ,,Dat maakt het werk als Statenlid best zwaar”, zegt Rebel.

Sanne Koudijs
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie