Voor het eind van het jaar wil het college de raad informeren over de noodzaak, haalbaarheid en de effecten van maatregelen tegen sluipverkeer door Hoevelaken. Van Veelen vreest deze door het uitstel van de reconstructie van het knooppunt.
Voor het eind van het jaar wil het college de raad informeren over de noodzaak, haalbaarheid en de effecten van maatregelen tegen sluipverkeer door Hoevelaken. Van Veelen vreest deze door het uitstel van de reconstructie van het knooppunt. Rijjkswaterstaat

College wil raad beter gaan informeren over héle gemeente

21 juli 2020 om 18:26 Politiek

HOEVELAKEN Eén van de twee plannen voor natuurcompensatie bij het Hoevelakense Bos is niet doorgegaan. Dat maakt dat op dit moment verschillende alternatieven in de gemeente Nijkerk worden bekeken. De voorkeur gaat uit naar compensatie naast het genoemde bosgebied.

Wijnand Kooijmans

Dat geeft het Nijkerkse college van burgemeester en wethouders aan naar aanleiding van vragen van Wim van Veelen (PRO21). Hem wordt toegezegd dat het college de inwoners, maar ook de raad actiever gaat informeren over actuele ontwikkelingen binnen de gehele gemeente.

PLAN De aanpassingen aan het knooppunt worden door de gemeente Amersfoort aangegrepen om een plan op te stellen rond de Nijkerkerstraat Oost en West. Dit plan is er op gericht om de ruimtelijke kwaliteit te versterken van de woon-, werk en groene, recreatieve functies inclusief het aanpassen van het wegennet voor snel en langzaam verkeer. Dit in samenhang met de aanpassing vanuit Rijkswaterstaat en de gemeente Nijkerk van de kruising Nijkerkerstraat met de Westerdorpstraat.

Op termijn komen in het plangebied een aantal woningen met diepe achtertuinen en een aantal landgoedwoningen. Ook zijn er tien wooneenheden door sociale wonen en het middensegment voorzien. Het openbaar groen wordt verworven om het duurzame openbaar recreatief groene karakter voor de toekomst te waarborgen. Uitgangspunt dat ongeveer tachtig procent van het gebied – inclusief het Nijkerks grondgebied – openbaar toegankelijk wordt.

DE STUW In het najaar worden de gemeenteraad de kaders voor de invulling van de Stuw voorgelegd. Hierin wordt ingegaan op onder meer de rol van de betrokken partijen, de financiën, de eigendomssituatie. Hiermee moet op korte termijn, zo geeft het college aan, meer duidelijkheid ontstaan over de herontwikkeling van het dorpscentrum De Stuw.

Door de gemeente wordt intensief overleg gevoerd met de initiatiefnemers voor woningbouw op het terrein van de Eiken Schuur en het Euretco terrein. Voor het laatste terrein is de financiële uitvoerbaarheid nog niet gewaarborgd. Het college verwacht dat hierover kort na de zomer van 2020 meer duidelijkheid over ontstaat. Over de locatie Eiken Schuur is het college, na een periode van een kleine twee jaar stilstand, weer in gesprek om te kijken of een herontwikkeling denkbaar is. Ook hier wordt uitsluitsel over verwacht kort na de zomer van 2020.

WOONPARK In Woonpark Hoevelaken is met de eerste bouwactiviteiten gestart. Het gaat om de bouw van de watervilla’s. De verwachting is dat, na vertraging door de corona-crisis, begin 2021 gestart kan worden met de noodzakelijke inspraakbijeenkomst rond de herinrichting van het centrum van Hoevelaken. Voor het eind van het jaar wil het college de raad informeren over de noodzaak, haalbaarheid en de effecten van maatregelen tegen sluipverkeer door Hoevelaken. Van Veelen vreest deze door het uitstel van de reconstructie van het knooppunt.

De werkzaamheden aan de Stoutenburgerlaan staan gepland in 2021. De benodigde financiën hiervoor moeten nog worden gezocht. Streven is in 2024-2025 te starten met de bouw van de eerste woningen in Middelaar-Oost.

Bart Belterman
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie