Tussen de gemeente en BLP is een overeenkomst gesloten voor de realisering van Woonpark Hoevelaken, archieffoto
Tussen de gemeente en BLP is een overeenkomst gesloten voor de realisering van Woonpark Hoevelaken, archieffoto Harry Koelewijn

Sociale koopwoningen niet haalbaar in Woonpark Hoevelaken

21 juli 2020 om 12:53 Wonen

HOEVELAKEN De bouw van sociale koopwoningen is in de stedenbouwkundige opzet van Woonpark Hoevelaken niet meer realiseerbaar. Het college zegt in antwoord op vragen van Ruby Horst (De Lokale Partij) dat men zich blijft inspannen voor sociale koopwoningen, maar dat dit waarschijnlijk alleen vorm kan krijgen in gestapelde woningbouw.

Wijnand Kooijmans

Aangegeven wordt dat in het sociale programma in het Woonpark wordt voorzien door de bouw van 36 sociale huurwoningen en 20 wooneenheden in het Gastenhuis Hoevelaken. Dit is een zorgvoorziening voor dementerenden. Hiermee wordt, zo zegt het college, voldaan aan de eis van minimaal 35 sociale woningbouw. Aanleiding voor de vragen was dat bij aanvang van het project was aangegeven dat er twaalf starterswoningen zouden worden gebouwd. Deze zijn later geschrapt.

Het college geeft aan dat recent in overleg tussen bouwer BPD, de gemeente en de Woningstichting Nijkerk is besloten alle zelfstandige sociale woningen als sociale huurwoningen te bouwen. Dat wijkt af van het eerdere voornemen van BPD 12 van de 26 sociale woningen als koopwoning op de markt te brengen. Volgens het college is dit niet in strijd met de kaders die de gemeenteraad heeft gesteld aan het woningbouwprogramma in Woonpark Hoevelaken.

REDEN Voornaamste reden de betreffende twaalf woningen alsnog als sociale huurwoning te realiseren is dat de woningen op deze wijze duurzaam behouden blijven voor de sociale doelgroep. Wanneer de woningen door BPD in de huidige markt verkocht worden als sociale koopwoning staat de aankoopsom van maximaal 200.000 euro niet in verhouding tot de geschatte marktwaarde van minimaal 240.000 euro. Kopers zouden daarmee een onevenredig voordeel verkrijgen ten opzichte van de grote groep geïnteresseerde kopers die niet tot de gelukkigen behoren.

In deze specifieke situatie heeft het college ervoor gekozen om te handelen naar het uitgangspunt van de nieuwe woonvisie die recent is vastgesteld door de raad, waarmee de betreffende woningen duurzaam worden behouden voor de sociale doelgroep door deze in te zetten als sociale huurwoningen. Ook wordt hiermee ingespeeld op het vergroten van de relatief kleine voorraad aan sociale huurwoningen in Hoevelaken.

SPEERPUNTEN Aangegeven wordt dat zowel de doorstroming van huishoudens als de start van de wooncarrière jongeren speerpunten in de woonvisie 2000 zijn. Daarbij, zo zegt het college, is men wel gehouden aan de realiteit van de zeer krappe woningmarkt. Het inzetten van de twaalf woningen als sociale koopwoningen ziet het college om deze reden niet als de meest optimale optimale keuze. Door de woningen in te zetten als sociale huurwoningen kunnen deze ook bijdragen aan startende huurders en doorstromers.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie