Wethouder Wim Oosterwijk.
Wethouder Wim Oosterwijk. Gemeente Nijkerk

Nijkerk ziet voordelen bij perceeluitbreiding van bedrijf

4 juni 2020 om 18:30 Politiek

NIJKERK Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk gaat onder voorwaarden akkoord met een perceeluitbreiding van Eijva BV. Het bedrijf in loon-, sloop- en grondwerken wil graag haar bedrijfsperceel ten zuiden van bedrijventerrein De Flier in Nijkerk vergroten. Het college ziet diverse voordelen en wil wel meewerken.

,,Dit biedt ons de mogelijkheid om de fietsverbindingen te verbeteren, wat ook ten goede komt aan de verkeersveiligheid. En het heeft een meerwaarde voor de landschappelijke ontwikkeling van het gebied. Het college heeft daarom besloten onder bepaalde voorwaarden en tegenprestaties mee te werken aan deze ontwikkeling”, geeft wethouder Wim Oosterwijk aan.

VOORWAARDEN Een van de tegenprestaties is het volledig slopen van de woning en de schuren op Domstraat 69 in Nijkerkerveen. Daarnaast is er een grondruil tussen het bedrijf en de gemeente. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om een goede fietsverbinding te maken vanaf de Domstraat richting bedrijventerrein De Flier. Vervolgens mag er een erf met twee woningen gerealiseerd worden aan de Domstraat en mag Eijva BV haar terrein vergroten in noordelijke richting (zonder toename van bebouwingsmogelijkheden). 

,,De sloop van bebouwing en de groene inpassing van het bedrijfsperceel levert een landschappelijke winst op", vervolgt Oosterwijk. ,,De aanleg van het fietspad naar bedrijventerrein De Flier heeft ook positieve gevolgen voor bijvoorbeeld de werknemers van de bedrijven op het bedrijventerrein. Door het werkverkeer van Eijva hoofdzakelijk via De Flier te ontsluiten, verbetert ook de verkeersveiligheid op de Fliersteeg. Dit is weer een winst voor de vele scholieren die hier dagelijks fietsen." 

VOLGENDE STAPPEN Op basis van het principebesluit van het college kan gestart worden met het vervolgtraject. Vanuit de gemeente wordt deze ontwikkeling afgestemd met de provincie Gelderland. Verder zullen afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst met de initiatiefnemer en zal de planologische verankering van de beschreven ontwikkelingen verder worden vormgegeven. De aansluiting van de fietsverbinding en ontsluiting van het bedrijfsperceel van Eijva worden in het vervolgtraject nader afgestemd met het bestuur van het parkmanagement De Flier.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie