De plekken zijn vaak bezet door de meest uiteenlopende campers.
De plekken zijn vaak bezet door de meest uiteenlopende campers. Wijnand Kooijmans

Betere voorzieningen voor campers

3 oktober 2019 om 09:30 Politiek

NIJKERK Om de zes camperplaatsen aan de Watergoorweg aan te sluiten op de nutsvoorzieningen investeert de gemeente Nijkerk twintigduizend euro. Het college verwacht niet dat de betreffende plekken ten koste gaan van overige camperplaatsen in de gemeente.

Wijnand Kooijmans

Bij de oorspronkelijke plaatsen waren geen voorzieningen aanwezig, zoals elektra, water en vuilwaterafvoer. Het ontbreken van deze voorzieningen wordt als groot gemis ervaren. In het beleid van de gemeente Nijkerk is opgenomen het versterken van het toeristisch product. Dat gebeurt door onder meer citymarketing en het gastheerschap van de VVV.

Maar ook door het binnen de financiële mogelijkheden versterken van de infrastructuur. Dit komt onder meer tot uitdrukking door te investeren in fietspaden zoals de Zeedijk, een goede recreatieve bebording maar ook in camperplaatsen. Deze dragen bij aan kwalitatief recreatief verblijf en daarmee gemiddeld langere verblijfsduur in Nijkerk.

LIFT De camper zit de laatste jaren in de lift. In Europa staan bijna twee miljoen campers geregistreerd. Gevolg is dat ook steeds meer buitenlandse bezoekers voor kortere of langere trips Nederland bezoeken. Met de groei rijst ook de vraag hoe deze bezoekers op passende wijze kunnen worden gefaciliteerd. Het blijkt dat door de aanwezigheid van een camperlocatie met servicepunt de verblijfsduur wordt verlengd. Daardoor wordt meer besteed bij de middenstand.

Voordeel voor de gemeente Nijkerk is dat meer naamsbekendheid wordt verkregen, het recreatieseizoen wordt verlengd en er extra aandacht komt voor historische, culturele en landschappelijke aspecten. De enige inkomsten voor een gemeente bestaan uit inkomsten uit de onkosten die worden verhaald op de camperbezitter. Voorgesteld wordt een tarief van zes euro.

HANDHAVEN Camperplaatsen maken het voor de gemeente ook mogelijk te handhaven op plekken waar campers niet mogen staan waar dat formeel niet mag. Het gaat dan onder meer om het parkeerdek van het stadhuis. Verwacht wordt dat door het bieden van voorzieningen camperaars meer geld besteden bij de middenstand, bedrijven en horeca.

Ook wordt aangenomen dat de bezoekers met een camper zich hierdoor welkom voelen en terugkomen. Het onderling doorgeven van een goede overnachtingsplek wordt als een traditie gezien. Mede gestimuleerd door het commentaar dat gebruikers van een camperplek kunnen geven op de website.

HOOGTE Het bedrag van zes euro wijkt af van de hoogte van de Nijkerkse toeristenbelasting van 1,64 per persoon per overnachting. Gekozen wordt de overnachtingsbijdrage aan te laten sluiten bij het algemeen gebruikelijke en geaccepteerde tarief en dit te zien als een bedrag, inclusief toeristenbelasting.

Wijnand Kooijmans
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie