Afbeelding
Lex van Lieshout

Nieuwe domeinraad kan aan de slag

1 oktober 2019 om 10:37 Politiek

NIJKERK De Sociaaldomeinraad in Nijkerk had met Zeger de Haan al een nieuwe voorzitter. Met de herbenoeming van vier zittende leden en vijf nieuwe leden is de raad nu weer compleet.

Wijnand Kooijmans

Herbenoemd zijn Herman Verheij, Fatima Laghmouchi, Henrike van Maanen en Tineke Passchier-Stegeman. Nieuwe leden zijn Brenda Buijtenhuis, Petra Kuhl, Harry Berg, Gerard Koorevaar en Jan van Wezep. De gemeenteraad van Nijkerk wordt binnenkort de kans geboden kennis te maken met de leden en de nieuwe voorzitter die Evert Wulfsen opvolgt.

De adviesraad denkt met de gemeente mee en geeft advies over ontwikkelingen binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Participatiewet en de Jeugdwet. In tegenstelling tot eerder is de laatste jaren al gewerkt aan een omschakeling waarbij de raad vroegtijdig wordt betrokken bij ontwikkelingen op het gebied van beleid door samenspraak met de gemeente maar ook de inwoners.

Vooral het betrekken van inwoners bij de beleidsvorming van de gemeente en het signaleren van ontwikkelingen bij kwetsbare inwoners moet meer nadruk krijgen in de hernieuwde raad. Dat maakt dat een profielschets is opgemaakt en aan de hand daarvan zijn de voorzitter en leden geworven.

BEWAKEN De nieuwe raad moet oordelen of de juiste inwoners op het juiste moment zijn betrokken bij het gemeentelijk beleid en of iedereen zijn of haar inbreng kan leveren. De raad heeft ook de taak kwetsbare inwoners te begeleiden in het meedoen in het participatieproces. Dat kan door hen bijvoorbeeld te helpen hun stem te laten horen.

De sociaaldomeinraad moet ook signaleren wat er leeft onder mensen die bijvoorbeeld gebruik maken van de Wmo of de Participatiewet. Het gaat dan om onder meer of zij tevreden zijn over de huishoudelijke hulp die ze krijgen of de mogelijkheid om een buurtinitiatief te starten. In de adviezen mogen de leden ook hun eigen ervaringen doorgeven.

MEEDENKEN Van de leden wordt verwacht dat zij meedenken met de medewerkers van de gemeente als het gaat om de ontwikkeling van plannen of het opstarten van nieuwe projecten of activiteiten. Dat maakt dat wel de nodige voorwaarden aan de leden zijn gesteld. Zo moeten ze in de gemeente Nijkerk woonachtig zijn en belangstelling hebben voor het gemeentelijk beleid, in aanmerking komen ook mensen die initiatiefnemer zijn of deelnemen aan een burgerinitiatief of lid zijn van een cliëntenraad van een welzijns- of zorginstelling. Het lidmaatschap van een maatschappelijke organisatie, zoals vrijwilligerswerk of een kerk volstaat ook. Onafhankelijkheid van de gemeente is ook een vereiste.

BELANGEN Door de leden van de adviesraad zelf is aangegeven dat hun raad er is om de belangen van inwoners te behartigen en dat daarom hun adviezen serieus moeten worden genomen. De leden willen dat hun raad een kritisch-opbouwende meedenker en adviseur is van de gemeente of op alle terreinen van het sociale domein. Over de voortgang van het beleid en de uitvoering daarvan wil men regelmatig in gesprek met het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie.

Sanne Koudijs
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie