Robert Vos

Aantal woningen nog punt onderzoek

30 september 2019 om 13:47 Nieuwbouw

NIJKERKERVEEN De gemeente Nijkerk is gestart met de voorbereiding voor de woningbouw in deelplan 3 Nijkerkerveen. Hiervoor is een krediet benodigd van 360.000 euro.

Wijnand Kooijmans

Het geld is bestemd voor het inmiddels gereed zijnde plan van aanpak, onderzoeken, het opstellen van een ontwerp en de planologische voorbereiding. In een later stadium wordt de gemeenteraad nog een krediet gevraagd voor het bouw- en woonrijp maken van het gebied.

AANTAL Over het aantal te bouwen woningen in het gebied wil het college van burgemeester en wethouders nog geen indicatie geven. De nadruk ligt in eerste instantie op het zo vroeg mogelijk betrekken van alle direct betrokkenen bij het maken van de plannen. Daarnaast worden alle inwoners van de gemeente Nijkerk geïnformeerd over de hoofdlijnen van de nieuwe ontwikkelingen.

Hiermee wil het college draagvlak zien te verkrijgen voor de plannen onder de direct omwonenden en de belanghebbenden en daarmee ook draagvlak te creëren onder alle bewoners en ondernemers in Nijkerkerveen. Hierna wordt de gemeenteraad gevraagd kaders te stellen. De verwachting is dat dit in januari of februari 2020 kan. Als alles meezit kan met de bouw van de eerste woningen worden gestart in het eerste kwartaal van 2022. In 2026 moet de woningbouw dan in totaliteit zijn gerealiseerd.

EIGENAAR De gemeente Nijkerk is op dit moment zelf voor vijftig procent eigenaar van de gronden, de resterende grond is eigendom van Plankenburg BV. Volgens een eerder gesloten intentieovereenkomst is opzet dat de gemeente de gronden koop van Plankenburg. Dit bedrijf is met twee personen ook vertegenwoordigd in de stuurgroep die het proces begeleid. Daarnaast worden alle vorderingen in de projectgroep Nijkerkerveen.

Bart Belterman
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie