Afbeelding
Pixabay

Ingezonden: open brief aan gemeente over communicatie rond azc Hoevelaken

15 juni 2023 om 10:41 Opinie

HOEVELAKEN Dennis van Beek, inwoner van Hoevelaken, heeft een open brief geschreven aan de burgermeester, wethouders en gemeenteraad van de gemeente Nijkerk over de plannen voor een asielzoekerscentrum in Hoevelaken. Hij benadrukt niet tegen de opvang van asielzoekers te zijn, maar zich wel te storen aan de communicatie vanuit de gemeente Nijkerk rondom dit plan.

Hieronder vindt u de volledige open brief:

Geachte Burgermeester, wethouders, leden van de gemeenteraad,   

Middels dit schrijven wil ik mijn ongenoegen en bezwaren uiten over het voorgenomen plan van de gemeente Nijkerk om een AZC noodopvang + locatie te openen in het voormalige Euretco gebouw aan de Koninginneweg te Hoevelaken, het aantal op te vangen vluchtelingen en alle communicatie vanuit de gemeente Nijkerk rondom dit plan.   

Vooropgesteld, ik sta absoluut niet onwelwillend tegenover de opvang van vluchtelingen en ik begrijp dat de keuze voor een locatie altijd tot bezwaren leid, maar het aantal op te vangen vluchtelingen, de wijze van communiceren en overleg stuit mij zwaar tegen de borst en is wat mij betreft onacceptabel. Bij de keuze van de locatie zet ik mijn vraagtekens.   

Laat ik beginnen met communicatie vanuit de gemeente Nijkerk. Het schijnt dat het Euretco gebouw al 2 jaar in beeld was als locatie voor een AZC. Waarom is dit stil gehouden en is er toen al niet een en ander bekend gemaakt zodat bewoners hun bezwaren en ideeën kenbaar konden maken? Vervolgens is er een toekomstvisie van de dorpskern openbaar gemaakt waarin het gebied van het Euretco gebouw als bouwgebied voor woningbouw werd aangewezen. Niemand in Hoevelaken had ook maar enig idee van eventuele plannen voor een AZC. Medio mei 2023 krijgen om en nabij 600 bewoners een brief over het voorgenomen plan van de gemeente Nijkerk over een AZC voor 350 vluchtelingen in het Euretco gebouw, krijgt de pers er lucht van en is er opeens heel veel onrust in het dorp. Iedereen vraagt zich af waarom op die locatie en waarom 350 vluchtelingen?  

De 600 bewoners die per brief zijn geïnformeerd kunnen zich opgeven voor informatiebijeenkomsten die in juni plaats zullen vinden. Waarom alleen deze 600? Dit AZC gaat toch het hele dorp aan? Van de 600 bewoners krijgt een groot deel geen bevestiging van hun inschrijving, deze mensen moeten daar achteraan gaan bellen of mailen en vanaf dat moment is het hek van de dam. Burgermeester Renkema geeft via www.nijkerkveen.org aan dat er 260 aanmeldingen zijn voor deze bijeenkomsten waardoor je de indruk krijgt dat de inwoners nauwelijks tot geen bezwaren hebben tegen de plannen. Is dit tactiek? Bewoners die niet zijn aangeschreven maar wel vragen hebben kunnen zich niet aanmelden en alleen terecht op een Q&A pagina op www.nijkerk.eu. Eén ding is zeker, van de slechte communicatie aangaande opvang op de locatie Bad Bloemendal is NIETS geleerd (https://www.stadnijkerk.nl/lokaal/politiek/867646/communicatie-rond-vluchtelingenopvang-terrein-bad-bloemendaal-h).   

Dan omtrent de informatiebijeenkomsten. Dat deze plaats vinden op verschillende momenten begrijp ik wel omdat mogelijk niet iedereen op één datum en tijdstip aanwezig  kunnen zijn. Maar het schetste mijn verbazing dat vervolgens iedereen wordt opgesplitst over verschillende zalen. Hierdoor is het onmogelijk om als bewoners één blok te vormen en één mening te laten horen. Is dit tactiek? Inwoners met een uitnodiging hebben dus mogelijk goede vragen met bijbehorende antwoorden op deze vragen gemist die in andere zalen zijn gesteld, andere zalen hebben mogelijk de goede vragen en bijbehorende antwoorden op deze vragen gemist die bij in de zaal zijn gesteld waar de betreffende inwoner plaats mocht nemen. U heeft het aantal inwoners dat vagen kon stellen en zijn of haar bezwaren kon uiten dusdanig klein gemaakt zodat er nauwelijks nog iets van over kan blijven. Ik ben van mening dat het hele proces rondom de informatiebijeenkomsten nog maar eens moet worden herhaald waarbij in ieder geval alle 600 aangeschreven inwoners, maar liever iedere inwoner van Hoevelaken, zich gehoord kunnen voelen.  

Het aantal op te vangen vluchtelingen is voor de inwoners van Hoevelaken een uit de lucht gegrepen getal en is nergens op gebaseerd. U schrijft immers zelf op de Q&A pagina’s van www.nijkerk.eu het volgende:
Landelijk zijn er veel opvanglocaties met per locatie een verschillend aantal bewoners. Het college wilde in de gesprekken met het COA duidelijkheid over 2 punten: ten eerste de periode dat de beoogde locatie in Hoevelaken staat. Dat is dus 2,5 jaar vanaf het moment van ingebruikname van de locatie. Het tweede punt is het aantal inwoners. Het college heeft gekeken wat – gelet op de omvang van Hoevelaken met bijna 9000 inwoners – een acceptabel aantal asielzoekers is. Daar zijn we uitgekomen op 350 mensen. Voor dit aantal is geen wetenschappelijke onderbouwing wat kan en wat niet kan of welke aantal asielzoekers past bij hoeveel inwoners. We zien wel in het land dat opvanglocaties met veel meer inwoners uitstekend functioneren in dorpen met minder inwoners. En soms zie je dat kleinere opvanglocaties in grotere dorpen of steden niet goed functioneren.’ 

U vindt 350 acceptabel maar wat vindt de inwoner van Hoevelaken? Daar wordt volledig aan voorbij gegaan. U vergeet blijkbaar ook dat er op de Nijkerkstraat tussen de huisnummer 31 en 33 op zeer korte termijn 60 vluchtelingen opgevangen gaan worden. Deze vluchtelingen gaan hun vertier echt niet zoeken in Amersfoort of Nijkerk maar wel in het zeer nabij gelegen Hoevelaken. Dat maakt dus al 410 vluchtelingen. Het COA geeft aan dat een opvang kleiner dan 350 vluchtelingen anders niet rendabel is maar waarom moet hun probleem ons probleem gaan worden? U klopt zichzelf op de borst dat binnen de kern Nijkerk al 250 Oekraïners worden opgevangen. Hoe staat die 250 in de kern van Nijkerk in verhouding met 410 in de kern van Hoevelaken? En beseft u wel hoe anders iemand die vlucht uit Oekraïne is v.w.b. westerse cultuur en normen en waarden tegenover vluchtelingen uit Syrië, Turkije, Jemen, Afghanistan, Eritrea of Somalië?   

De door u voorgestelde locatie vind ik ook zeer discutabel, zo langs een aanlooproute naar het station Hoevelaken en direct langs een aanrijroute voor scholieren. Zonder direct te willen verwijzen naar AZC’s zoals ter Apel waar overlast schering en inslag is kan ik mij goed voorstellen dat deze locatie absoluut niet bijdraagt aan het gevoel van veiligheid als men zich ’s avonds in het donker van of naar het station begeeft. Maar nogmaals; ik wil niet direct verwijzen naar alle negatieve verhalen en beelden die in de media worden vertoond maar deze dragen niet bij aan de goede wil van de inwoners van Hoevelaken. Andere goede voorbeelden ten spijt maar die dragen niet bij aan het wegnemen van onze onrust. Een samenstelling van vluchtelingen in het AZC Hoevelaken die past bij Hoevelaken en zijn inwoners is natuurlijk een farce.  

Al met al is hiermee ons vertrouwen in de (lokale) politiek alleen maar verder afgenomen en op een nieuw dieptepunt beland en er al zal vanuit de gemeente Nijkerk flink wat moeten gebeuren om weer wat vertrouwen terug te winnen. Wij hebben het gevoel dat alles eigenlijk al vast staat en besloten is. Burgermeester Renkema lijkt van geen wijken te willen weten, slechts een handjevol inwoners heeft zich uit kunnen spreken en dat op een dusdanige wijze dat wij ons bijna geen illusies meer durven te maken als het gaat om inspraak. De transparantie van de gemeente Nijkerk is ver te zoeken. Uw credo op het Linkedin account van de gemeente Nijkerk:  
De gemeente Nijkerk is uw lokale overheid en behartigt de belangen van inwoners en bedrijven in de woonplaatsen Hoevelaken, Nijkerk en Nijkerkerveen. De gemeente Nijkerk werkt vanuit het principe dat uw vraag centraal staat, in plaats van het aanbod van de gemeente. De medewerkers en het bestuur vinden een goede dienstverlening van groot belang’ 

Daar mag u Hoevelaken voorlopig uit wegstrepen, wij hebben absoluut niet het gevoel dat u de belangen van de inwoners van Hoevelaken vertegenwoordigt maar slechts de belangen van het COA. Daarnaast helpen uitspraken van staatssecretaris van de Burg over het eenzijdig van tafel vegen van gemaakte afspraken natuurlijk ook niet bij het vertrouwen.   

Tot slot: Ik verzoek u allen dringend om op dit hele plan terug te komen en deze te verwerpen of om op zijn minst op een behoorlijke wijze opnieuw het gesprek aan te gaan met de inwoners van Hoevelaken en het voorgenomen aantal op te vangen vluchtelingen op deze locatie drastisch te verlagen. Ook Nijkerk hoeft niet het braafste jongetje van de klas te zijn. Een voorgenomen aantal van 350 (+60) is onacceptabel en zal tot een veel lager aantal teruggebracht moeten worden. 

Hoogachtend,
Dennis van Beek
Hoevelaken

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie