Afbeelding
pixabay

Extra woning aan de Van Dijkhuizenstraat 8 is van tafel

Nieuwbouw

NIJKERKERVEEN De door het college voorgestelde locatie nabij de Van Dijkhuizenstraat 8 voor de bouw van een extra woning in het kader van het functieveranderingsbeleid is door alle raadsfracties van tafel geveegd. De komst van een extra woning op deze locatie leidde tot veel discussie en tot harde kritiek.

Het oorspronkelijke plan was om de extra woning te bouwen aan de Slichtenhorsterweg 41, de locatie waar ook de voormalige agrarische bebouwing is gesloopt. De Raad van State stak hier een stokje voor, omdat het plan niet voldeed aan de toen geldende regels voor het functieveranderingsbeleid. Hierna is gezocht naar een nieuwe locatie. Meerdere locaties passeerden de revue, waarbij de Van Dijkhuizenstraat als meest geschikte uit de bus kwam. Bovendien is deze locatie al eigendom van de initiatiefnemer die inmiddels zelf in Lelystad woont en de woning in Nijkerkerveen na realisering wil verkopen.

Maar volgens Bert Veldhuizen (CDA) is de locatie niet geschikt. Hij blijft van mening dat, met aanpassing van het beleid, de extra woning nog steeds aan de Slichtenhorsterweg kan worden gebouwd. Ondanks dat dit wordt bestreden door wethouder Esther Heutink. Ondanks dat niet is geregeld waar mag worden gebouwd, is dat voor Veldhuizen geen argument dat je dan maar overal mag bouwen.

VRAAGTEKENS Hans Lok (ChristenUnie/SGP) vindt dat het recht van overpad juridisch misschien wel kan, maar zet er toch vraagtekens bij. In de oorspronkelijke afspraak ging het om het toestaan van landbouwverkeer en dat is volgens hem iets anders dan iedere dag verkeer van en naar de woning. Ook zijn fractie kan niet akkoord gaan met het plan.

Irene Moes (PRO21) is van mening dat de eigenaar de sloopmeters ook had kunnen verkopen. Ze vindt dat de raad de afgelopen 6,5 jaar onterecht niet is meegenomen in de zoektocht naar een geschikte locatie. Dat maakt een gedegen afweging door de raad volgens haar niet mogelijk, onder meer omdat niet duidelijk is of alle belangen goed zijn afgewogen. Haar advies is de raad vroegtijdig te betrekken als het de raad is die uiteindelijk moet beslissen.

Dyana Bezembinder (De Lokale Partij) vindt de locatie ongeschikt. Ook vindt ze dat niet is gekeken naar mogelijke andere locaties die geen eigendom zijn van de initiatiefnemer. Haar partij kan zich dan ook niet vinden in het voorstel.

INZICHT Niels Staal (VVD) vindt dat veel vragen onbeantwoord zijn gebleven en antwoorden nieuwe vragen oproepen. Zo ontbreekt hem het inzicht op welke gronden deze locatie is gekozen en waarom andere zijn afgevallen en mist hij een locatie in de afweging. Zo vraagt hij zich af waarom bij de Buntwal meespeelt dat woningbouw ten koste gaat van landbouwgrond terwijl dat ook aan de Van Dijkhuizenstraat het geval is. Ook vraagt hij zich af of het plan wel voldoet aan het geldende functieveranderingsbeleid.

Wethouder Heutink zegt geprobeerd te hebben alle informatie die beschikbaar is boven tafel te krijgen. Ze begrijpt de kritiek van de raad op de gang van zaken en vindt dat het anders moet in de toekomst. Voor haar is het ook onduidelijk hoeveel locaties in beeld zijn geweest. Al dan niet verkopen is een zaak van de initiatiefnemer en die heeft daar niet voor gekozen. 

Door Wijnand Kooijmans

advertentie
advertentie