Afbeelding
Google Maps

Plannen voor locatie restaurant Phoenix in Hoevelaken

Nieuwbouw

HOEVELAKEN De hoek van de Westerdorpsstraat en de Wiekslag in Hoevelaken krijgt mogelijk in de nabije toekomst een gedaanteverwisseling. Het Chinees restaurant wordt vervangen door een nieuw pand met op de begane grond een cafetaria en op de verdiepingen twaalf appartementen. Het kleine makelaarskantoor dat hier eigenlijk in de weg staat, wordt ook bij de plannen betrokken.

Het Nijkerkse college van burgemeester en wethouders is in principe bereid mee te werken aan de plannen. Maar, zo zegt wethouder Wim Oosterwijk, er moet nog wel het nodige werk worden verzet om het plan daadwerkelijk van de grond te krijgen. Hij prijst wel de ondernemer die het lef heeft om met een plan te komen voor het centrum van
Hoevelaken.

LEVENDIGHEID Het plan is deels in strijd met de geldende regels. Op grond daarvan is onder meer het aantal van twaalf woningen niet mogelijk, terwijl een deel van de locatie de bestemming ‘verkeer’ heeft. Het plan past echter prima binnen de centrumvisie Hoevelaken. Het zal onder meer de levendigheid van het centrum vergroten. De horeca wordt vermoedelijk bovendien van een terras voorzien. Dat vindt het college gewenst, omdat het om een lange openstelling gaat en menselijke activiteit daarmee voor het grootste deel van de dag/avond zichtbaar is.

PARKEREN Voor het parkeren is er een tekort van zeven parkeerplaatsen. Hiervoor moet een bedrag in het parkeerfonds worden gestort. Een herziening van de parkeerverordening brengt het tekort aan parkeerplaatsen mogelijk terug tot twee.

Door Wijnand Kooijmans

advertentie