Afbeelding
Wijnand Kooijmans

Hulp van Rijk en provincie moet plan Havenkom versnellen

Nieuwbouw

NIJKERK Via subsidies wil de gemeente Nijkerk de plannen voor de Havenkom versnellen. Het gaat om zowel subsidie van het Rijk als de provincie Gelderland.

Wijnand Kooijmans

Door de gemeente wordt een beroep gedaan op de rijkssubsidieregeling ‘Woningimpuls.’ De subsidie is bedoeld om op korte termijn extra woningen in Nederland te realiseren. De verwachting is dat de aanvraag nog net voor of na de zomer kan worden ingediend. Om in aanmerking te komen voor de subsidie, moet er onder meer sprake zijn van een aantoonbaar publiek tekort. Verder moet het plan tenminste vijfhonderd woningen bevatten en moet minimaal vijftig procent bestaan uit betaalbare woningen. Met het plan moet binnen drie jaar worden gestart. 

Inmiddels heeft ook de provincie Gelderland aangegeven een subsidieregeling in het leven te roepen voor gemeenten die een subsidie bij het Rijk aanvragen. Dit onder dezelfde voorwaarden. Zekerheid dat de subsidie wordt verkregen is er niet. 

De gemeente is inmiddels voor het gebied De Havenkom het mogelijk toekomstige ruimtegebrek aan het uitwerken, inclusief de financiële gevolgen. Dit in overleg met de bedrijven in het plangebied. De totale kosten van de benodigde onderzoeken worden geraamd op 150.000 euro.

advertentie
advertentie