Afbeelding
pixabay

In Nijkerk maakten 580 bedrijven gebruik van belastinguitstel vanwege corona

4 december 2020 om 05:30 Economie Coronavirus

NIJKERK Bijna 186.000 bedrijven hebben sinds de start van de coronacrisis toestemming van de fiscus gekregen om hun belastingen later te betalen. In Nijkerk gaat het om 580 bedrijfsvestigingen, 12,2 procent van het totaal. In de provincie Gelderland gaat het gemiddeld om 11,4 procent van alle vestigingen. Eind september stond landelijk daardoor ruim negen miljard euro aan belastingschulden open.

Dat blijkt uit een analyse van CBS-cijfers door LocalFocus. De meeste belastingmaatregelen golden tot 1 oktober dit jaar. Op dat moment hadden bijna 186 duizend bedrijven met in totaal 213 duizend vestigingen door het hele land gebruikgemaakt van een of meerdere van die regelingen, zoals uitstel van de BTW-betalingen of de loonheffingen. 

SCHULD Vooral bedrijven in de horeca bouwden op die manier belastingschuld op: een kwart van alle horecabedrijven kreeg uitstel. Toch gaat het voor die sector om een relatief kleine schuld, in totaal stond er eind september nog 387 miljoen euro aan schulden open. Ter vergelijking: voor de handel is dat 1,9 miljard euro.

GROTE BEDRIJVEN Met name grote (>250 werknemers) en middelgrote bedrijven (10-250 werknemers) hebben uitstel van belastingen gekregen vanwege de coronacrisis: het gaat ruwweg om een derde van die bedrijven. De grootste belastingschuld, zo’n 3,3 miljard euro, staat uit bij grote bedrijven. Ook afgezet tegen het aantal bedrijven dat zo’n regeling heeft, komt het bij de grote bedrijven uit op zeer hoge bedragen. Gemiddeld kregen bedrijven met meer dan 250 werknemers uitstel voor een belastingbedrag ter hoogte van 4,5 miljoen euro. Voor alle bedrijven tezamen, ongeacht hun grootte, is dat gemiddelde bedrag zo’n zestigduizend euro.

(Artikel gaat verder onder de klikbare afbeelding).


TERUGBETALEN Vanaf 1 januari moeten bedrijven weer beginnen met ‘gewoon’ belasting betalen. Op 1 juli 2021 moeten de bedrijven die gebruik maakten van belastinguitstel, daarnaast ook starten met het terugbetalen van hun schuld. Daarvoor hebben ze uiterlijk drie jaar de tijd. Sommige bedrijven hebben hun uitgestelde belastingen al – deels of volledig –terugbetaald aan de fiscus. 


Op de kaart staan het aantal vestigingen van bedrijven (afgerond op vijftallen) met een toegekend uitstel van belastingbetaling tussen 1 april en 30 september 2020. Dit cijfer is afgezet tegen het totale aantal vestigingen (gemeten op 1 april). Op die manier is het percentage vestigingen van bedrijven berekend dat uitstel van één of meerdere belastingen kreeg vanwege corona.

In deze tabel gebruikt het CBS drie verschillende ‘maten’ om te meten hoeveel bedrijven gebruik maken van coronaregelingen: het aantal juridische eenheden (in het geval van de belastingen zijn dat fiscale nummers of loonheffingsnummers), het aantal zogenaamde bedrijfseenheden (deze komen het dichtst bij daadwerkelijke bedrijven) en het aantal bedrijfsvestigingen (het aantal vestigingen van die daadwerkelijke bedrijven). In de tekst hierboven worden ‘bedrijfseenheden’ bedoeld als het over bedrijven gaat. Op regionaal niveau is alleen het aantal bedrijfsvestigingen bekend dat gebruik maakt van belastinguitstel. De cijfers op de kaart en in de grafiek gaan dan ook over bedrijfsvestigingen.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie