Afbeelding
Stichting Landschapsbeheer Gelderland

Webinar insect-vriendelijk maaibeheer en praktijkdag maaien met de zeis

Natuur en milieu

NIJKERK Wilde bijen, vlinders en andere dieren hebben het moeilijk en kunnen wel wat hulp van bewoners gebruiken. Als onderdeel van het Biodiversiteitsproject Nijkerk organiseert Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) in september een digitale theorie-avond en een praktijkdag sinusbeheer. Zo leren deelnemers meer over de meest geschikte leefomgeving voor insecten en andere dieren, sinusbeheer, en het gebruik van gereedschap hiervoor, zoals de zeis.

Sinusbeheer is een specifieke invulling van ecologisch beheer, speciaal gericht op een geschikte leefomgeving van bestuivers zoals wilde bijen en vlinders. Tijdens deze digitale theorie-avond krijgen deelnemers meer informatie over deze bijzondere vorm van ecologisch beheer en hoe dat in de praktijk wordt uitgevoerd. Daarnaast gaan ze verder in op de gereedschappen die kunnen worden gebruikt en de keuze van de juiste maaiperiode. 

De webinar begint op 8 september om 19.30 uur. Aanmelden kan tot en met 7 september via het daarvoor bestemde formulier op de website van SLG www.landschapsbeheergelderland.nl/webinar-sinusbeheer-nijkerk.

MAAIEN MET DE ZEIS Om de praktijkdag te kunnen volgen, dient voortijdig de theorie-avond te zijn gevolgd. De groep krijgt op de praktijkdag uitleg over ‘veilig werken’ (ARBO) en gaat daarna aan de slag met de zeis. Ook de verwerking van maaisel in een ‘muizenruiter’ staat op het programma. 

De training vindt plaats op vrijdag 17 september van 10.00 tot 12.30 uur. De locatie wordt na aanmelding doorgegeven. Aanmelden kan op de website van SLG: www.landschapsbeheergelderland.nl/praktijk-sinusbeheer-nijkerk.

BIODIVERSITEIT Deze activiteiten zijn onderdeel van het Biodiversiteitsproject Nijkerk. Gedurende dit project helpt SLG, in opdracht van de gemeente Nijkerk, bewoners om meer biodiversiteit te creëren op erven en in het landschap. Zo hebben inwoners afgelopen winter bomen en struiken geplant en nestkasten opgehangen voor vogels. Komend jaar worden vijf bijenoases aangelegd en wordt een Biodiversiteitswerkgroep opgericht, die een rol vervult bij het beheer van de bijenoases. Tijdens de bijeenkomsten krijgen deelnemers meer informatie over het vervolg van dit project. Binnen het project vindt samenwerking plaats met IVN Nijkerk.

advertentie