Afbeelding
Peter Eekelder

Landschapsbeheer Gelderland organiseert webinar over biodiversiteit in Nijkerk

Natuur en milieu

NIJKERK Veel insecten zoals vlinders en wilde bijen hebben het moeilijk. Erven en tuinen kunnen een goed leefgebied vormen voor deze en andere dieren. Tijdens een webinar op donderdag 27 mei geeft Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) tips over hoe inwoners van Nijkerk hun omgeving aantrekkelijk kunnen maken voor verschillende dieren. 

Tijdens de webinar krijgen deelnemers ideeën aangereikt om de biodiversiteit te bevorderen. Zo kunnen struiken gefaseerd gesnoeid worden om de nestgelegenheid van wilde bijen en andere insecten te verhogen. Daarnaast komt onder meer het inzaaien van inheemse, meerjarige planten aan bod. 

De online bijeenkomst maakt deel uit van het project Biodiversiteitsimpuls in de gemeente Nijkerk. De focus ligt op het buitengebied. Afgelopen winter hebben inwoners bomen en struiken geplant en nestkasten opgehangen voor vogels. Nu worden vijf bijenoases aangelegd, verspreid over de gemeente. Daarnaast wordt een biodiversiteitswerkgroep opgericht, die een rol vervult bij het beheer van de bijenoases. Tijdens de webinar krijgen deelnemers meer informatie over het vervolg van dit project. Binnen het project vindt samenwerking plaats met IVN Nijkerk.

De bijeenkomst start om 19.30 uur. Deelname is gratis en aanmelden kan tot en met woensdag 26 mei via de website van SLG

advertentie