Afbeelding
Ferry Bouw

Bewoners Nijkerk versterken biodiversiteit in het buitengebied

Natuur en milieu

NIJKERK Bewoners uit het buitengebied van Nijkerk hebben afgelopen week ca. 6.500 struiken en 350 bomen ontvangen voor een mooier en meer gevarieerd buitengebied. Zij doen mee aan de biodiversiteitsimpuls Nijkerk. De uitdeeldag van het materiaal kon vanwege corona niet plaatsvinden. Daarom bezorgde de boomkweker op donderdag 21 en vrijdag 22 januari de bomen en struiken bij de 27 deelnemers aan huis.

Gemeente Nijkerk en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) wierven in juni deelnemers voor het versterken van landschap en biodiversiteit door aanleg van inheemse beplanting, kruidenrijke randen en het plaatsen van nestkasten en insectenhotels. Zevenentwintig bewoners hebben zich aangemeld en planten op eigen terrein ruim 6.500 struiken zoals de sleedoorn, meidoorn, hazelaar en Gelderse roos aan en ook nog eens 350 knot-, laan-  en hoogstamfruitbomen. Daarnaast plaatsen zij ruim dertig insectenhotels en/of nestkasten voor erfvogels en egels. Ook wordt bijna vijfduizend vierkante meter aan perceel randen ingezaaid met inheemse kruiden. De nestkasten en insectenhotels worden deze week door een adviseur van SLG bij de deelnemers langsgebracht. Het zaaizaad wordt begin februari per post geleverd.

STREEKEIGEN De uitvoering van dit project is in handen van SLG. Alle deelnemers aan het project zijn door een adviseur van SLG coronaproof bezocht. Voor ieder terrein is een inrichtingsplan gemaakt dat past binnen het landschapstype van de bewoners. Via deze actie worden de erven en kavelgrenzen verfraaid met streekeigen beplanting, zoals een elzensingel, struikenrij, haag, hoogstamboomgaard of combinatie van mogelijkheden. Het gaat om bomen en struiken die in het landschap passen en in ons land voorkomen. Door aanplant en inzaai van streekeigen struik- en plantensoorten wordt een terrein weer aantrekkelijk voor allerlei diersoorten. De meidoorn bijvoorbeeld bloeit in het voorjaar en geeft voedsel voor wilde bijen en in het najaar komen de bessen waar vogels van smullen. Ook vanuit cultuurhistorisch oogpunt krijgt een erf meerwaarde wanneer er inheemse soorten staan. 

Bewoners deden een eigen bijdrage en konden gebruik maken van gunstige subsidiemogelijkheden. Het project Biodiversiteitsimpuls Nijkerk wordt mede gefinancierd vanuit de provincie Gelderland en de gemeente Nijkerk.

advertentie
advertentie