Afbeelding
Pixabay

De Lokale Partij wenst een Lokaal Energie Besparingsplan

29 augustus 2022 om 13:11 Economie

NIJKERK De fractie van De Lokale Partij wil dat het college van burgemeester en wethouders komt met een Lokaal Energie Besparingsplan. Aanleiding is het afgelopen jaar astronomisch stijgen van de energieprijzen waarmee inwoners en het bedrijfsleven te maken hebben door de fors hogere rekeningen van energieleveranciers. 

Volgens Peter Collignon krijgt ook de gemeente hiermee te maken. Inwoners en bedrijfsleven nemen volgens hem ingrijpende maatregelen om de hogere energierekening te kunnen betalen. Hij denkt dat dit in veel gevallen leidt tot een aanzienlijk lager verbruik van energie of het niet meer gebruiken van bepaalde faciliteiten. Het is voor hem echter de vraag welke maatregelen de gemeente zelf heeft genomen of nog gaat nemen om de stijging van het verbruik van energie tegen te gaan teneinde de hogere energierekening te reduceren. 

Collignon denkt dan aan maatregelen voor bijvoorbeeld de gemeentelijke gebouwen en voor openbare voorzieningen, zoals straatverlichting, verwarming op een lagere stand in het stadhuis en andere openbare instellingen.

TIJDSTIP Hij wil niet op een later tijdstip worden geconfronteerd met de consequenties van de gestegen energietarieven. In het door hem gewenste plan moeten maatregelen komen om een aanzienlijk vermindering van energiekosten te realiseren. Om te voorkomen dat uiteindelijk deze kosten via belastingen terecht komen bij de burgers en het bedrijfsleven.

Collingon wil weten welke maatregelen het college op dit moment al heeft genomen om het energieverbruik te reduceren. Hij vraagt zich af of het college al in concrete bedragen kan aangeven wat bij ongewijzigd beleid de stijging van de energiekosten voor negatief effect heeft op de jaarrekening 2022 en de toekomstige begrotingen. Hij wil weten of het college de mening van De Lokale Partij deelt dat de hogere energiekosten niet één-op-één mogen worden doorberekend aan inwoners en bedrijfsleven. ,,Is het college bereid ingrijpende maatregelen te nemen teneinde de energiekosten binnen de marge van de begroting te laten komen?”, zo wil hij weten. Door de maatregelen mogen veiligheid en leefbaarheid van de woonomgeving naar zijn mening niet in gevaar komen.

WINTERTRUIEN Ten aanzien van de maatregelen in de gebouwen denkt Collignon aan een maximale stand van de verwarming in de winter. Ook al moeten daardoor dan meer wintertruien worden gedragen. Zijn ultieme vraag is of het college met een Lokaal Energie Besparingsplan wil komen en wanneer dit dan aan de raad wordt gepresenteerd.

Door Wijnand Kooijmans

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie