Afbeelding
Pixabay

Financieel is Nijkerk gezonder dan verwacht

Economie

NIJKERK De financiële positie van de gemeente Nijkerk ziet er positiever uit dan verwacht. Tot die conclusie komt het college van burgemeester en wethouders naar aanleiding van de meicirculaire van het kabinet.

Desondanks wordt de raad gewaarschuwd dat de structurele ruimte voor nieuwe investeringen beperkt blijft. Zo laat het jaar 2026, zo zegt het college, nog slechts een positief begrotingssaldo zien van ongeveer 1,3 miljoen euro. Het betreffende jaar wordt gezien als het ravijnjaar omdat veel gemeenten dan gekort worden op de uitkeringen uit het gemeentefonds.

In de circulaire is opgenomen dat Nijkerk voor dit jaar een extra bedrag van 2.860.000 euro krijgt voor de jeugdzorg. Dat is 462.000 euro meer dan begroot. Vanaf 2023 krijgt Nijkerk minder geld voor valpreventie ouderen. Het kabinet heeft dit als kostenbesparing in het coalitieakkoord opgenomen. Wel mag Nijkerk jaarlijks rekenen op een extra bedrag van 36.000 euro voor de inzet van boa’s. Op participatie kort het Rijk de bedragen aan de gemeente echter fors, oplopend van 18.000 euro dit jaar naar 199.000 euro in 2026. Voor armoedebestrijding krijgt de gemeente vanaf 2023 jaarlijks 7.000 euro extra.

Door Wijnand Kooijmans

advertentie
advertentie