Afbeelding
Lex van Lieshout

Gemeente Nijkerk ontvangt ruim vier ton extra inkomsten

Politiek

NIJKERK Als gevolg van de meicirculaire van het Rijk verwacht de gemeente Nijkerk dit jaar 410.000 euro extra aan inkomsten te ontvangen. Waar een nadeel van 100.000 euro tegenover staat in 2022 maar in de jaren daarna weer een positief effect.

door Wijnand Kooijmans

Door het college van burgemeester en wethouders wordt aangegeven dat Nijkerk naar schatting 650.000 euro extra krijgt van het Rijk voor de jeugdzorg. De verwachting is dat in 2022 het gaat om een bedrag van 2,5 tot 2,8 miljoen euro extra. De hoogte van het bedrag wordt door het huidige kabinet doorgeschoven naar een nieuw te vormen kabinet.

Er staat wel een wijziging van de uitkeringen uit het Gemeentefonds op het stapel. Het college verwacht dat de uitkering voor Nijkerk geen financieel nadelige gevolgen heeft. Voor het oplossen van de wachtlijsten in de jeugdzorg verwacht Nijkerk 508.000 euro te ontvangen. Voor de uitbreiding van het aantal praktijkondersteuners in de jeugdzorg wordt 22.000 euro extra verwacht, voor de inzet en regio op het voorkomen en aanpakken van de jeugdzorg wordt een extra bijdrage van 445.000 euro verwacht.

Door de meicirculaire zijn de verwachte tekorten nog niet opgelost. Dat betekent dat het college vasthoudt aan de uitgangspunten in de mei-circulaire.

advertentie