Lichte daling in groei van aantal bedrijven in Nijkerk

24 okt, 08:25 Economie
Melissa Hofland
1080725_vn00stock lorentz bedrijventerrein harderwijk.jpg
1080725_vn00stock lorentz bedrijventerrein harderwijk.jpg

NIJKERK De groei van het aantal bedrijven binnen de gemeente Nijkerk is in 2020 enigszins gedaald ten opzichte van 2019. Maar nog steeds scoort de gemeente met 202 bedrijven per duizend inwoners hoger dan gemiddeld in Gelderland waar dit aantal ligt op 186. In absolute cijfers is het aantal vestigingen gestegen van 4.220 in 2019 naar 4.380 in 2020.

In de meeste sectoren is het aantal bedrijven licht gegroeid, Een uitzondering vormen de groothandel en de financiële sector waarin het aantal vestigingen licht afnam. Nijkerk kent relatief veel vestigingen in de industrie, de bouw en de groot- en detailhandel.

In de ranglijst van sterkte midden- en kleinbedrijf gemeenten van Nederland is Nijkerk een aantal plaatsen gedaald en wordt nu positie 52 ingenomen. De verschuiving komt waarschijnlijk door de dalende groei van het aantal banen hetgeen zwaar meetelt in het bepalen van de ranglijst. Ook kan meespelen dat het uitgiftebeleid is gestoeld op kwaliteit en niet op kwantiteit.