Foto ter illustratie.
Foto ter illustratie. Pixabay

Extra geld voor terugdringen van corona-gevolgen bij scholieren

10 augustus 2022 om 11:00 Corona

NIJKERK De gemeente Nijkerk ontvangt eenmalig een extra bedrag van 900.000 euro van het Rijk. Het is geld dat moet worden besteed aan het terugdringen van de gevolgen van corona in de voorschoolse educatie, primair en voortgezet onderwijs. Het geld moet uiterlijk in het schooljaar 2024-2025 worden uitgegeven.

Voor sommige leerlingen waren de coronamaatregelen positief. Zij ervoeren minder drukke agenda’s, meer aandacht van ouders en minder stress.
In andere gezinnen was juist minder aandacht voor de opvoeding, minder bewegen en waren er meer zorgen, zo constateert het college van burgemeester en wethouders.

VEERKRACHTG De verwachting is dat de meeste kinderen veerkrachtig genoeg zijn om met hun ervaringen om te gaan en er overheen te groeien. Het is echter ook zo dat er kinderen en jongeren zijn die door de pandemie op veel vlakken nu – nog – slechter af zijn.

Ze hebben leerachterstanden opgelopen, zitten opgesloten in ingewikkelde thuissituaties, ervaren sociale isolatie en ondervinden meer druk van de al bestaande problemen. Het gaat dan om onder meer analfabetisme, armoede en kansenongelijkheid. Dit blijkt uit de vele wetenschappelijke onderzoeken en peilingen, verzameld in een overzichtsrapport van het Nederlands Jeugdinstituut.

VERTRAGING Scholen en maatschappelijke organisaties in Nijkerk, zo geeft het college aan, constateren ook dat er kinderen en jongeren zijn die vertraging hebben opgelopen. Soms qua leerstof, maar vooral ook in de sociaal-emotionele ontwikkeling. De aard en de omvang van de vertragingen verschillen. De scholen in het primair en voortgezet onderwijs hebben eigen plannen gemaakt om leerlingen en docenten binnen hun school extra te kunnen ondersteunen. Hiervoor hebben zij ook zelf gelden van het Rijk ontvangen.

PROBLEMATIEK Ook gemeenten krijgen uit het Nationaal Onderwijs Programma budget voor hun rol in de oplossing van de ontstane problematiek. Het is aan de gemeente zelf om te bepalen op welke wijze de middelen worden uitgegeven. Hiervoor is een programma opgesteld dat is afgestemd met onderwijsinstellingen, kinderopvangorganisaties en maatschappelijke organisaties. De scholen hebben aangegeven dat zij graag zien dat Nijkerk vooral inzet op extra welzijnsondersteuning op en rondom de scholen. De crisis brengt sommige leerlingen onzekerheid, stress en spanningen. Hun sociale contacten, vrijheid en experimenteerruimte zijn in de afgelopen periode sterk verminderd. 

MENTAAL Scholen zien een toenemende groep jongeren die het mentaal zwaar heeft. De isolatie van jongeren heeft in sommige gevallen geleid tot meer middelengebruik, meer gamen, een verslechterde relatie met ouders en gevoelens van eenzaamheid. Het wordt belangrijk gevonden dat jongeren hierover laagdrempelig in gesprek kunnen gaan, zowel binnen als buiten de school. De subsidie maakt extra inzet op sociaal-emotioneel welbevinden in het voortgezet- en voortgezet speciaal onderwijs mogelijk.

Door Wijnand Kooijmans

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie