Wordt Doornsteeg elitewijk?

31 december 2013 om 00:00 Nieuws

NIJKERK - ,,Ik schrik van uw uitspraken," riep PRO21-fractievoerder Jan Duijnhouwer. ,,U wilt een elitewijk maken van Doornsteeg. Mensen die goedkoop willen wonen worden geweerd."

door Henk Brinkman

Duijnhouwer reageerde op de onomwonden mededeling van wethouder René Windhouwer dat de Woningstichting Nijkerk niet bij de voorbereiding van de kadernotitie voor de nieuwe wijk was betrokken, maar dat wel met grondeigenarAen was overlegd. En dat de focus was gelegd op koopwoningen. Windhouwer: ,,Het gaat ons om de doorstroming. Er komen huizen in alle segmenten. Ook goedkope koopwoningen. Per saldo wijken we maar 1 procent af van het Kwalitatief Woningprogramma 3, alleen leggen we de nadruk in Doornsteeg op koopwoningen om de doorstroming op de woningmarkt te vergroten." Juist op dat punt had WSN-directeur Bertus Rakhorst in een interview met de Stad Nijkerk sterke kritiek geleverd. Hij meent dat de meeste mensen uit huurwoningen die de middelen hebben om een sociale koopwoning te betrekken, inmiddels al zijn verhuisd en dat er juist aan de onderkant van de woningmarkt schaarste dreigt te ontstaan.

Windhouwer herkende zich niet in de kritiek van Rakhorst en stelde dat de markt inmiddels is veranderd. Hij toonde zich ook onaangenaam verrast door het interview met Rakhorst. ,,Wij voeren minimaal viermaal per jaar overleg. Maar voor de wijk Doornsteeg wilden wij eerst een notitie maken met de kaders voor die wijk. Wij kiezen niet voor een invulling met bijna 50 procent aan huurwoningen, want we willen de doorstroming bevorderen. Maar over de definitieve invulling is nog veel overleg en schuifruimte mogelijk." Jan Duijnhouwer vroeg zich af waar de huurders dan naar toe moeten. ,,Wilt u die alleen in Nijkerkerveen? Want de inbreidingslocaties worden altijd duurder ingevuld."

Een amendement van PRO21 en LB om in het besluit meer ruimte te bieden aan huurwoningen in Doornsteeg haalde het niet, omdat coalitiepartijen CU-SGP, CDA en VVD tegen stemden.

Een motie om de WSN nadrukkelijker te betrekken bij de verdere ontwikkeling van Doornsteeg en meer aandacht te besteden aan huurwoningen, kreeg wel steun van CDA en CU-SGP. Alleen de VVD stemde tegen.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie