Nieuws

Dames, en heren,

Hierbij doe ik u namens de VVD Nijkerk - Hoevelaken een 2 tal persberichten toekomen. Het betreft de vaststelling van de kieslijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 van 19 maart 2014 in de gemeente Nijkerk en de vaststelling van het verkiezingsprogramma van de VVD Nijkerk - Hoevelaken ten behoeve van diezelfde Gemeenteraadsverkiezingen 2014.

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest.

Richard van Hussel.

________________________________

Bij aankomst bij de Koninklijke BDU is dit bericht gecontroleerd op de aanwezigheid van virussen.

________________________________

Afdeling Nijkerk-Hoevelaken

P E R S B E R I C H T

VVD Nijkerk Hoevelaken stelt kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen vast

Nijkerk - vrijdag 15 november 2013

De leden van de VVD Nijkerk - Hoevelaken hebben tijdens een vergadering op maandag 11 november in het Ampt van Nijkerk de lijst vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen. Fractievoorzitter Boudewijn van der Woerd is zoals verwacht unaniem gekozen tot lijsttrekker. Raadslid Marly Klein-Schuurs als nummer 2 waarborgt samen met Boudewijn van der Woerd de continuïteit op de VVD -lijst. De hoogst geplaatste nieuwkomer is Niels Staal op plek 3, in het dagelijks leven actief als kandidaat-notaris. Kees van den Heuvel uit Nijkerkerveen, oud-oprichter van Hart voor Nijkerk, staat op plek 4. Op de 5e plek staat Richard van Hussel, die thans al deel uitmaakt van de VVD steunfractie. Zie voor meer informatie over de VVD Nijkerk – Hoevelaken www.vvdnijkerkhoevelaken.nl en www.facebook.com/VvdNijkerkHoevelaken

De complete lijst ziet er als volgt uit:

1 Boudewijn van der Woerd

2 Marly Klein-Schuurs

3 Niels Staal

4 Kees van den Heuvel

5 Richard van Hussel

6 Iris Nieuwenhuis

7 Wim Koopman

8 Jan Krook

9 Werner de Coninck

- EINDE BERICHT -

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Boudewijn van der Woerd, fractievoorzitter VVD, te bereiken op Boudewijn@vd-woerd.net mobiel nummer 06-37421757

U kunt ook contact op nemen met Iris Nieuwenhuis secretaris VVD Nijkerk-Hoevelaken, te bereiken op idnieuwenhuis@gmail.com mobiel nummer 06-16020548

advertentie