Nieuw tijdperk bij Vrouwen van nu Hoevelaken

Nieuws

HOEVELAKEN - Na zes jaar in het bestuur van de vereniging Vrouwen van Nu, afdeling Hoevelaken te hebben gezeten, waarvan vier jaar als voorzitter, zal Han Both de voorzittershamer overdragen aan Greet Wortel tijdens de jaarvergadering op woensdag 16 januari aanstaande.

Maar vóór die datum heeft ze nog het een en ander te doen. ,,Namens Vrouwen van Nu Hoevelaken (VvNH) nodig ik graag alle vrouwen uit de wijde omgeving uit voor onze nieuwjaarsontmoeting op donderdag, 10 januari 2013 in het gebouw Rehoboth, Smalle Streek 4 in Hoevelaken" zegt Han Both, ,,Ook vrouwen die geen lid zijn van onze vereniging, zijn van harte welkom." De receptie begint om 14.00 uur, maar de zaal is al vanaf 13.30 uur open. Hapjes en drankjes zullen bijdragen aan de sfeer.

Op de nieuwjaarsontmoeting zal het jaarprogramma van 2013 bekend worden gemaakt. Daarnaast is er informatie beschikbaar over de interessegroepen van de vereniging op het gebied van cultuur, creativiteit, sport, welzijn, maatschappij en natuur.

Organisatie

VvNH is een afdeling van de landelijke vereniging Vrouwen van Nu, Nederlands grootste vrouwenorganisatie met zo'n 46.000 leden. Afdeling Hoevelaken telt circa 250 leden. Die komen niet alleen uit Hoevelaken, maar ook uit Amersfoort, Hooglanderveen, Leusden, Nijkerk, Terschuur, Achterveld en Zwartebroek. De vereniging is een ontmoetingsplaats voor vrouwen die hart hebben voor hun leefomgeving; die hun creativiteit willen ontplooien; aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken en die hun stem willen laten horen in de maatschappij.

Vertrekkend voorzitter Han Both vertelt: ,,Wij zijn een actieve en gezellige vereniging. We organiseren bijeenkomsten, lezingen en uitstapjes. Vrouwen delen verschillende hobby's met elkaar in zogenaamde interessegroepen. Dus kom kennis maken, u zult zich snel thuis voelen."

Wisseling van de wacht

,,Na mijn aftreden blijf ik natuurlijk gewoon lid van de vereniging," gaat Han verder, ,,ik zit ondermeer in de interessegroep 'poëzie'. Ook het onderwerp 'maatschappelijke betrokkenheid' boeit mij mateloos. Daarom ben ik in het verleden jarenlang actief geweest in de lokale politiek. Onze afdeling heeft thema's behandeld als huiselijk geweld, eenzaamheid, culturen buiten onze landsgrenzen, en dergelijke. De laatste weken zijn bijzonder druk voor mij geweest. Ik ga nu even een tijdje helemaal niets doen. Maar ik ken mijzelf. Het zal wel weer snel gaan kriebelen en misschien dat ik dan een interessegroep 'maatschappij' ga opzetten.

Gaat de nieuwe voorzitter een ander beleid voeren? ,,Dat ben ik niet echt van plan," antwoordt Greet Wortel, ,,onze afdeling ontplooit veel activiteiten. Het vergt de nodige tijd om alles in goede banen te leiden. Waar ik wel extra op ga letten is, of er binnen onze vereniging behoefte is aan bepaalde zaken. Het is me opgevallen dat er voor onze themaochtend over ismakogie veel belangstelling was. Ismakogie is een houding- en bewegingsleer, die zich richt op bewust beter bewegen. Bewegen heb ik altijd belangrijk gevonden, zeker met mijn achtergrond als gymnastieklerares. Als er bij onze leden voldoende interesse bestaat voor dit onderwerp, gaan we als bestuur kijken hoe we hier vorm aan kunnen geven. Overigens is het niet de bedoeling overlappend bezig te zijn. Ik ben me ervan bewust dat organisaties als Sigma/SWOH, Beweging 3.0 en anderen actief zijn op het gebied van bewegen voor ouderen. Ook de gemeente is bezig met het opstellen van een sportnota 2013 - 2025. Als vereniging willen wij graag betrokken worden bij beslissingen op dit gebied. Het zal één van de aandachtspunten tijdens mijn voorzitterschap zijn. Daarnaast zal VvNH de lokale en regionale pers vaker informeren over ontwikkelingen binnen onze organisatie. Informatie is verkrijgbaar bij Greet Wortel, telefoon 033-2535302 en e-mail jurgreet@planet.nl.

advertentie