IVN bestaat 35 jaar

Nieuws

NIJKERK - Dit jaar viert IVN Nijkerk haar 35 jarig bestaan. Een lustrum waar in de loop van het jaar op verschillende manieren aandacht aan wordt besteed. Natuurlijk richt IVN Nijkerk zich daarbij ook op de toekomst, op nieuwe vrijwilligers die nodig zijn om de activiteiten uit te kunnen voeren.

Al die jaren zetten de vrijwilligers van IVN Nijkerk zich in om natuureducatie in Nijkerk en omgeving te verzorgen. Dat doen zij o.a. door het organiseren van excursies voor volwassenen en schooljeugd. De leden zetten zich in bij natuuractiviteiten zoals de Natuurwerkdag of de Landelijke Opschoondag, en in werkgroepen die bezig zijn met een kruidentuin, landschapsbeheer, natuurfotografie, vogeltellingen, plantenonderzoek, vlinders enz.

Het IVN wil ook in de toekomst mensen betrekken bij natuur, landschap en leefomgeving en een bijdrage blijven leveren aan een duurzame samenleving.

IVN-natuurgidsencursus

Om nieuwe vrijwilligers op te leiden, start IVN Nijkerk in september 2012 een Natuurgidsencursus. Tal van onderwerpen komen aan bod; basiskennis van flora en fauna, kennis van het landschap in eigen omgeving, inzicht in natuur- en milieuproblemen, vaardigheden om excursies te houden en het publiek bij de natuur te betrekken. Naast theorie zijn er veel leuke praktijkoefeningen en -opdrachten. Na afloop krijgt men een landelijk erkend IVN-Natuurgidsendploma.

De lessen zijn twee keer per maand op dinsdagavond en één keer per maand een buitenles/excursie op zaterdagochtend. De cursus duurt 1,5 jaar. Er zijn geen lessen tijdens schoolvakanties. Tot slot: de cursus (inclusief examen) kost € 345,--.

Geïnteresseerden zijn welkom op de informatieavond, dinsdag 22 mei in zaal Het Trefpunt, Goede Herderkerk, W. Alexanderplein 14 te Nijkerk. Informatie: www.ivn-nijkerk.nl en via info@ivn-nijkerk.nl tel. 033-2461271

advertentie