Jubileumconcert Excelsior op 24 maart

Nieuws

NIJKERK - De Christelijke Gemengde Zangvereniging Excelsior viert het 90-jarig bestaan met een jubileumconcert. Daarnaast wordt gevierd dat Ineke Bos-Strootman al tien jaar dirigente is van het koor. Het jubileumconcert wordt gegeven op 24 maart in de hervormde kerk de Fontein en begint om 19.30 uur.

Het begon allemaal in 1922, toen een groepje dames een zangkoortje oprichtte in de molen van buurtschap Appel. Er was geen televisie, geen radio en een avondje koor was voor de dames in die tijd een echt uitgaansavondje. Al snel nam het aantal koorleden toe, men ging oefenen in de Oude School, later in de Appelse school aan de Barneveldseweg en daarna in het kerkje in Driedorp.

Na de oorlog begon het zangkoor met deelname aan zangconcoursen, bijzondere uitgaansdagen voor de leden. En voor de buurtschap hielden ze een jaarvergadering, een soort concert: voor de pauze werd er gezongen, in de pauze was er koffie met koek en na de pauze een klucht. Die klucht is in de loop van de jaren verdwenen; het koor richtte zich meer en meer op het geven van concerten, in bejaardenhuizen bijvoorbeeld. Elk jaar treden we in het voorjaar op in de bejaardenhuizen Arkemheen en St. Jozef en elk jaar begin april geven we zelf een voorjaarsconcert. Ook ons optreden in de Kerstnacht is bijzonder. Met zo'n dertig koorleden zingen we op Kerstavond in bejaardenhuizen, de hospice en bij de mensen op straat. De laatste keer kwam werkelijk iedereen zijn huis uit. Verder hebben wij met de andere koren van Ineke in het Dolfinarium in Harderwijk de kerstboodschap mogen brengen, waarbij aan het eind van de avond een optreden van de dolfijnen niet ontbrak.

Inmiddels is ons koor uitgegroeid tot bijna 100 leden en wij zijn blij dat onze dirigente ons elke week met veel enthousiasme en vakkundigheid leidt. Onderlinge betrokkenheid maar vooral het enthousiasme om te zingen tot Gods eer kenmerken de vereniging.

Het jubileumconcert begint om 19:30 uur (kerk open vanaf 19:00 uur) en zal gehouden worden in 'De Fontein', Ds. Kuyperstraat 2 in Nijkerk. Het thema van het concert is 'Wij danken U'.

Muzikale medewerking zal worden verleend door Martin de Deugd, viool; Hans Veldhuizen, vleugel; Herman Reijers, orgel; Yta van der Zwaag, hobo; Marjolein de Wit, fluit, Liesbeth Blankespoor, alt; Ineke Bos-Strootman, algehele leiding.

Tijdens het concert zullen onder andere 'Morning has broken' ( Cat Stevens), Roll Jordan Roll (Gospel) en andere bekende Nederlands-, en Engels talige liederen gezongen worden.

Om het voor zo veel mogelijk belangstellenden mogelijk te maken om naar dit concert te komen, is de entree gratis. Wel wordt er ter bestrijding van de onkosten een collecte gehouden.

advertentie