Volgens de VVD, bij monde van mevrouw Doppenberg, denkt de huidige generatie helemaal anders over uitvaarten dan men dat vroeger deed. Bij de ChristenUnie-SGP was men er nog niet helemaal uit, uitsluitend de Lokale Partij gaf bij monde van de heer Klompenhouwer aan de nieuwe voorstellen niet te omarmen. Wat hem betreft is de termijnkeuze voor de aankoop van een graf nu prima, verder moet juist ...