Toen Het Baken in 2016 de deuren opende van haar spiksplinternieuwe basisschool, stonden er 132 leerlingen in het systeem. Maar de centrale ligging in de stad, een nieuw pand en toenemende interesse voor katholiek onderwijs leidde tot een snelle groei van het aantal leerlingen. Al snel bleken de zes lokalen in het nieuwe schoolgebouw niet voldoende. ,,Zes lokalen voor een school is natuurlijk al snel te weinig”, blikt directeur Thijs Hagen terug. ,,Een jaar later zaten we al op zeven groepen. Een van de groepen kreeg les in de teamruimte. Niet helemaal de bedoeling, maar zo konden we het behappen.” Om alle kinderen een plekje te kunnen geven, werd uiteindelijk een noodlokaal op het plein geplaatst. ,,Opnieuw niet ideaal, maar voor even was het een oplossing.” 

Al deze oplossingen kosten veel geld, geld dat eigenlijk naar het onderwijs moet gaan.

Ondertussen bleef de school in gesprek met de gemeente en met de Woningstichting Nijkerk (WSN) over een langdurige oplossing voor het ruimtetekort, maar die bleek niet voor het oprapen. En al snel was meer ruimte nodig, want afgelopen schooljaar werd les gegeven aan acht groepen en de verwachting voor komende jaren is dat de school nog verder zal uitbreiden. Dit schooljaar huurde Het Baken een ruimte aan de Venestraat, maar ook dat was geen definitieve oplossing voor het ruimtegebrek in de school. ,,Al deze oplossingen kosten veel geld, geld dat eigenlijk gewoon naar het onderwijs zou moeten gaan. Dat is zonde.” 

NIEUW GEBOUW Voor 2022 is de verwachting dat de school les geeft aan maar liefst tien groepen. ,,Dat past natuurlijk nooit op onze huidige locatie”, concludeert de directeur realistisch. Gelukkig kwam vanuit de gemeente onlangs het bericht dat Het Baken mag uitwijken naar het nieuwe schoolgebouw in de wijk Doornsteeg. Daar opent Kindcentrum Holk in januari 2021 een tweede locatie. Het gebouw met tien lokalen wordt onderdeel van scholengemeenschap PCO Gelderse Vallei, maar in eerste instantie zullen alleen twee kleutergroepen van Kindcentrum Holk het nieuwe gebouw in gebruik nemen. ,,Dat betekent dat er acht lokalen leeg staan. Natuurlijk is ook dit een tijdelijke oplossing, maar wel eentje waar we, verwacht ik, een aantal jaar mee vooruit kunnen. Op den duur wil Holk natuurlijk ook uitbreiden, maar tot die tijd mogen wij van dit nieuwe gebouw gebruikmaken.” 

OUDERS Opluchting overheerst, want na ruimtegebrek, noodlokalen en hoge huur voor extra ruimte kan Het Baken nu even vooruit. Toch begrijpt Hagen ook heel goed dat ouders wellicht wat minder om deze verhuizing staan te springen. ,,Er zullen ouders zijn die eerst één van hun kinderen bij het hoofdgebouw aan de Groenestraat moeten brengen en daarna nog door moeten naar de Doornsteeg. We proberen daar de komende tijd goed over na te denken.” In de derde week van het nieuwe schooljaar heeft Hagen daarom ruimte en tijd vrijgemaakt om met de ouders in gesprek te gaan. ,,Het gaat dan echt om de praktische zaken. Wellicht kunnen we de schooltijden van beide gebouwen op elkaar aanpassen, of we zorgen voor een bredere inlooptijd, zodat ouders wat meer lucht krijgen.” 


Mathilde Dusol

Een ander belangrijk punt voor directeur Hagen is om samen één school te blijven. ,,Ook daarom willen we met het team en de ouders in gesprek gaan. Welke evenementen gaan we organiseren om samen één school te blijven? Hoe regelen we dat met het team? Maar ook: hoe houden we die relatie met de katholieke kerk, als de kerk voor leerlingen in de Doornsteeg niet meer op loopafstand is? Dat zijn vragen waar we graag samen over in gesprek gaan. Iedereen zal daar weer andere ideeën over hebben en die brengen we graag samen.” 

Een verhuizing brengt natuurlijk veel teweeg, maar voor de kinderen wordt het prachtig.

Het begrip voor vragende reacties van ouders is groot bij Hagen. ,,Voor de ouders zal het misschien even schrikken zijn, maar voor de kinderen heb ik daar nul zorgen over. Een verhuizing brengt natuurlijk veel teweeg, maar voor de kinderen wordt het prachtig. We komen niet te gast bij een school twee hoog achter, maar zijn de eerste die de nieuwe school mogen gebruiken. De leerlingen krijgen straks als eerste les in een gloednieuw, modern gebouw vol mogelijkheden. Ze gaan daar prachtige jaren beleven”, belooft hij enthousiast. 

Binnen het team heerst vooral veel blijdschap en opluchting, want zij zagen dit moment al lange tijd aankomen. ,,Docenten hebben straks ook veel meer lucht en ruimte. Met naar  buiten gaan was het bijvoorbeeld altijd afstemmen, want het plein is te klein voor zoveel kinderen. Binnen het team is iedereen dus vooral blij dat er een locatie is gevonden en dat we meer ruimte krijgen.” 

GROEIEN OP LOCATIE Hoe mooi de nieuwe locatie in de wijk Doornsteeg ook wordt, het is en blijft natuurlijk een tijdelijke oplossing. Ook al is het voor een aantal jaar. Een oplossing voor de langere termijn, ook daar heeft Hagen zo zijn ideeën over: ,,We willen groeien op de huidige locatie in het centrum. Ik hoop dat als St. Jozef op den duur gaat verbouwen, dat wij daar bij kunnen aanhaken en er meer ruimte beschikbaar komt voor onderwijs.” Helemaal uitwijken naar een ruimere locatie buiten het centrum behoort ook tot de mogelijkheden. ,,Maar dat heeft zeker niet onze voorkeur. We zitten hier mooi centraal en willen dat graag zo houden.” 

Op 1 maart 2021 verhuizen de groepen 5, 6 en combinatieklas 7 & 8 naar het nieuwe gebouw van Kindcentrum Holk in de wijk Doornsteeg. ,,Voor die tijd gaan we verhuizen. We kunnen onze lokalen helemaal zelf inrichten. Het wordt een mooie nieuwe omgeving voor onze bovenbouw.” 

Door Sanne Koudijs