Fonds verstandelijk gehandicapten ondersteunt Together4Adventure

Lokaal nieuws

NIJKERK - Together4adventure wil, in samenspraak met de jongeren zelf, vrijetijdsactiviteiten ontwikkelen én uitvoeren. Hierdoor ontstaat een organisatie waarin jongeren de mogelijkheid krijgen een duurzaam sociaal netwerk op te bouwen. Zij leren sociale netwerkcompetenties op te bouwen. Hierdoor komen jongeren sterker in de maatschappij te staan, waardoor risico's tot vereenzaming en isolement voorkomen worden. Het project Together4Adventure is ontstaan vanuit Accent Praktijkonderwijs Nijkerk en ouders van leerlingen. Fonds verstandelijk gehandicapten vindt dit een goed project en ondersteunt het dan ook. Tot blijdschap van Together4Adventure is er een bijdrage van maximaal 11.000 euro beschikbaar gesteld door Fonds verstandelijk gehandicapten. Sara van der Weerd, projectadviseur: ,,Het is een sympathiek project waarbij de jongeren, om wie het gaat, actief worden betrokken bij de uitwerking van het project.''

Fonds verstandelijk gehandicapten wil bereiken dat de samenleving mensen met een verstandelijk handicap niet alleen beoordeelt op hun beperking. Zij steunt projecten die het mogelijk maken om hun talenten en kwaliteiten te ontwikkelen. Het is de missie van het Fonds hen als volwaardige medeburgers in de maatschappij mee te laten doen. Dat doen ze met betrokkenheid, inzet en financiële steun. Het Fonds verwerft financiële middelen, onder andere door de jaarlijkse nationale collecte.

advertentie
advertentie