Afbeelding
Pixabay

Nijkerks garage wordt omgebouwd tot woning

Wonen

NIJKERK Een bestaande berging/garage aan het Spaanse Leger in Nijkerk mag worden omgebouwd en uitgebreid tot een zelfstandige woning. Het college van burgemeester en wethouders is, zij het onder voorwaarden, bereid mee te werken aan dit verzoek.

Wijnand Kooijmans

De aanvrager wil, gezien zijn leeftijd, graag kleiner gaan wonen, maar wel binnen de kern van Nijkerk. Hij heeft aangegeven dat het voor hem financieel onmogelijk is om de bestaande woning te renoveren. De bestaande woning zal na de verbouwing worden verkocht.

[GESLOOPT] Voorwaarde is dat de aanbouwen bij het hoofdgebouw en de bijgebouwen, met uitzondering van de garage/berging waarin de woning wordt gerealiseerd, worden gesloopt. Voor eventuele toekomstige bijgebouwen wordt een maximum van vijftig vierkante meter vastgelegd.

Op grond van het huidige bestemmingsplan mag het aantal woningen in dit gebied niet worden uitgebreid. Hier speelt echter mee dat op het betreffende perceel twee woningen stonden die zijn samengevoegd. Zo is onder meer vergunning verleend om de beide woningen te slopen en hiervoor één woning terug te bouwen. Blijkbaar is toen geconstateerd dat er twee woningen aanwezig waren.

[DOORBRAKEN] De toen afgegeven vergunning is ingetrokken omdat niet is begonnen met de nieuwbouw. Uiteindelijk zijn er alleen intern doorbraken gemaakt om de beide woningen samen te voegen. Dat gegeven pleit in het voordeel van de aanvrager om aan zijn verzoek medewerking te verlenen.

advertentie