Afbeelding
Gemeente Nijkerk

Op negentien plekken in Nijkerk komen nieuwe laadpalen

Verkeer en vervoer

NIJKERK Op negentien locaties in de gemeente Nijkerk komen laadpalen. Op die plekken plaatst de gemeente deze week een aanduiding. Bewoners kunnen echter nog bezwaar maken. 

De gemeente Nijkerk werkt aan beleid voor het laden van elektrische voertuigen. Nieuw is onder meer het plan om jaarlijks negentien laadpalen zonder aanvraag van een inwoner te gaan bouwen. Van 14 april tot 26 mei kon iedereen meedenken over de Laadvisie en de plekken van de eerste negentien laadpalen. De gemeente Nijkerk ontving tijdens de inspraakronde ruim vijftig reacties. 

‘NOODZAAK’ Op basis van de inspraakreacties is de locatie van een aantal laadpalen aangepast. ,,Daarmee sluiten ze beter aan bij de wensen van de buurt”, aldus de gemeente. ,,Het aantal elektrische auto’s groeit de komende jaren zo sterk, dat het nu al pure noodzaak is om van parkeervakken laadplekken te maken. Dit gebeurt ook op plekken waar niet zoveel parkeerruimte is.” 

BEZWAAR Eerst wordt er een Verkeersbesluit genomen over de definitieve laadplekken. Daarna hebben belanghebbenden zes weken de tijd om bezwaar te maken. ,,Mogelijk kan Vattenfall eind van de zomer al de eerste laadpalen plaatsen.” 

Op de Laadvisie ontving de gemeente maar enkele reacties. Er was geen reden om het beleidsstuk aan te passen. Voor de participatieaanpak is het voorstel om later dit jaar alle inwoners eenmalig uit te nodigen om samen te kijken naar alle ruim 400 voorgestelde laadplekken. Het is nu aan de gemeenteraad om een besluit te nemen over de Laadvisie. 

advertentie
advertentie