Veel verkeer vanuit Putten maakt gebruik van de rotonde bij de Berencamperweg om naar de A28 te rijden of richting Flevoland.
Veel verkeer vanuit Putten maakt gebruik van de rotonde bij de Berencamperweg om naar de A28 te rijden of richting Flevoland. Google Maps

Gemeente Nijkerk wil meer gaan samenwerken met Putten

11 april 2023 om 14:45 Politiek

NIJKERK De gemeente Nijkerk wil waar nodig en mogelijk graag samenwerken met de gemeente Putten. Tot nu toe is er, zo stelt het college van burgemeester en wethouders, weinig samenwerking en afstemming als het gaat om zaken die beide gemeenten raken.

Het college reageert op de omgevingsvisie Putten 2040. In deze visie zijn ontwikkelingen opgenomen op het gebied van mobiliteit die ook van invloed zijn op de gemeente Nijkerk. Het gaat onder meer om een betere doorstroming van het verkeer op de N301 (Putten-Nijkerk) en de N798 (Putten-Voorthuizen) en een goede ontsluiting op rijksweg A28. Veel verkeer vanuit Putten maakt gebruik van de rotonde bij de Berencamperweg om naar de A28 te rijden of richting Flevoland.

TREINEN

Hiernaast gaat het om een hogere frequentie van de treinen op de spoorlijn tussen Amersfoort en Zwolle. Het streven is dat de spitstreinen weer gaan rijden in december van dit jaar, waardoor er om het kwartier een trein stopt in Nijkerk en Harderwijk. Ook wil Nijkerk een goede aansluiting van de wandel- en fietspaden tussen beide gemeenten.

ENERGIENET

Met de reactie aan het Puttense college van burgemeester en wethouders wil Nijkerk ook een beter beeld krijgen van de behoefte van Putten voor aansluiting op het onderstation in Nijkerk als het gaat om energieopwekking. Ook wordt gepleit voor een gezamenlijke verkenning voor het opwekken van energie. De gemeente Putten heeft behoefte aan uitbreiding van de bedrijventerreinen. Daarvoor is aansluiting nodig op het onderstation in Nijkerk. Gelet op de overbelasting van het energienet is hiervoor, zo stelt het Nijkerkse college, een goede informatie uitwisseling nodig.

WINDENERGIE

Beide gemeenten hebben ook projecten lopen voor windenergie langs de A28. Nijkerk vindt het verstandig om de relaties en eventuele koppelkansen voor de windenergieprojecten in beide gemeenten in beeld te brengen. Op dit moment gaat het in de gemeente Putten om de plaatsing van één windmolen langs de A28 als onderdeel van de komst van in totaal zeven windmolens, waarvan zes op Ermelo’s grondgebied.

Nijkerk is benieuwd welke effecten de windturbines in de gemeente Putten hebben op het grondgebied van Nijkerk. Ook wil men met de gemeente Putten de mogelijkheden voor zonnepanelen op het randmeer of het benutten van geothermie verkennen.

Wijnand Kooijmans
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie