Bij de gemeentelijke ombudsman zijn in 2022 dertien klachten ingediend over de gemeente.
Bij de gemeentelijke ombudsman zijn in 2022 dertien klachten ingediend over de gemeente. Harry Koelewijn

Ombudsman Nijkerk ontving hoogste aantal klachten over gemeente in vijf jaar tijd

31 januari 2023 om 10:15 Politiek

NIJKERK Bij de gemeentelijke ombudsman zijn in 2022 dertien klachten ingediend over de gemeente. Dat is ongeveer gelijk aan het aantal klachten in 2021, maar wel het hoogste aantal in de afgelopen vijf jaar. De klachten zijn echter niet zodanig dat er organisatorische of beleidsmatige aanpassingen binnen de gemeente nodig zijn, concludeert het college van burgemeester en wethouders.

Sinds 2017 hebben Nijkerk, Putten en Bunschoten een gezamenlijke ombudsman. De plaatsvervangend ombudsman heeft afgelopen jaar besloten haar werkzaamheden te beëindigen. Inmiddels is een procedure gestart voor de werving van haar opvolger. Hij of zij moet over een jaar de rol van de huidige ombudsman overnemen, die dan aan het einde van zijn zesjarige termijn komt.

BRIEF Eén van de klachten was afkomstig van een bewoner van een appartementencomplex. De klager ervoer overlast door bewoners met psychische problemen. Ze was niet tevreden met een brief van de gemeente waarin werd aangegeven dat zij zich niet moest mengen in individuele zorgtrajecten door hulpverleners van medebewoners te benaderen en dat de Wet aanpak woonoverlast tegen haar om die reden kon worden ingezet.

Ze was van mening dat de toon van de brief van de gemeente niet behoorlijk was. Na onderzoek constateerde de ombudsman dat de gemeente zich voldoende had ingezet om partijen tot elkaar te brengen en dat de inhoud van de brief correct was. De beide punten van de klager werden dan ook ongegrond verklaard.

LOKET Een inwoonster die problemen ondervond met het regelen van begeleid wonen voor haar dochter is via de ombudsman weer in contact gebracht met de gemeente. Doordat de indiener van de klacht een aantal keer naar een ander loket werd verwezen en steeds met andere aanspreekpunten binnen verschillende organisatie te maken kreeg, was er onvoldoende vooruitgang geboekt in het bereiken van haar doel.

Een klacht over huisvesting van arbeidsmigranten en de rol daarin van de Omgevingsdienst De Vallei is doorverwezen naar de Nationale Ombudsman. De dienst is daarbij aangesloten, waardoor de gemeentelijke ombudsman hierin geen rol kon vervullen. Een klacht over het niet toewijzen van een woning werd opgelost door de klager zijn kritiek eerst aan de gemeente te laten voorleggen.

RECHTER Een inwoner die een klacht indiende dat door het wijzigen van twee reguliere parkeerplaatsen in parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen er te weinig parkeergelegenheid overbleven in zijn wijk, is gewezen op de mogelijkheid om beroep aan te tekenen bij de rechter.

Eén klacht had betrekking op overlast van een horecagelegenheid. De klager had informatie ontvangen dat een beperktere horecavergunning zou worden afgegeven tot tien uur ’s avonds. Hij was daardoor in de veronderstelling dat de zaak om die tijd moest sluiten en had geen bezwaar gemaakt tegen de vergunning. De vergunning hield echter alleen in dat tot het betreffende tijdstip alcohol mocht worden geschonken, maar dat het horecabedrijf wel langer open mocht zijn. De ombudsman heeft de betreffende klager uitgelegd waar hij terecht kan met klachten rondom overlast.

Wijnand Kooijmans
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie