Afbeelding
Gemeente Ede

Gemeente kijkt naar mogelijkheden voor extra vluchtelingenopvang

Politiek

NIJKERK Indien Nijkerk de opdracht krijgt extra vluchtelingen op te vangen moet worden gekeken hoe dit kan worden ingepast. Dat geeft burgemeester Gerard Renkema aan naar aanleiding van vragen van Marina Lanting (ChristenUnie/SGP).

door Wijnand Kooijmans

Zij wijst op een onderzoek van onder meer Unicef waarin wordt aangegeven dat kinderen sociaal en fysiek worden geschaad door de slechte omstandigheden in de noodopvang van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Door het Veiligheidsberaad is aangegeven dat voor de opvang een structurele oplossing moet worden gevonden en het Rijk daarvoor aan zet is. Nijkerk kijkt op welke wijze een bijdrage kan worden geleverd aan de opvang van vluchtelingen en stemt dit ook in regionaal verband op.

Vluchtelingen uit de Oekraïne worden opgevangen op Bad Hulckesteijn. Hier zijn door de gemeente huisjes gehuurd voor de opvang van een redelijk aantal mensen. Renkema hoort hier alleen maar positieve geluiden over, kinderen krijgen hier ook les.

Lanting ziet graag een pro actieve opstelling van de gemeente. Burgemeester Renkema vindt dat Nijkerk al een positieve bijdrage levert als het gaat om de opvang. Het probleem is volgens hem mede dat een groot aantal gemeenten er niet in slaagt statushouders te huisvesten. Nijkerk voldoet wel aan de taakstelling en zit daar zelfs iets boven.

advertentie
advertentie