Afbeelding
Kees van den Heuvel

Bloemrijke akkerranden dreigen te verdwijnen; CDA wil nieuw budget

Politiek

NIJKERK De financiering voor het inzaaien van akkerranden met een bloemenmengel loopt af en daarmee dreigt het inzaaien te stoppen. Terwijl het inzaaien van akkerranden met een bloemenmengsel voor een verhoging van de biodiversiteit zorgt en daarmee een interessante biotoop vormt voor insecten, vlinders en vogels. Reden voor het CDA om dit in de gemeenteraad aan de orde te stellen.

CDA-raadslid Bert Veldhuizen: ,,De afgelopen vier jaar hebben we kunnen genieten van akkerranden die ingezaaid zijn met een fraai bloemenmengsel. Daarvan kunnen niet alleen wandelaars en fietsers genieten, het zorgt ook voor een verhoging van de biodiversiteit. Kortom, een verfraaiing van het buitengebied en een positieve uitstraling voor de agrariërs in onze gemeente. Het CDA vindt het jammer dat dit dreigt te stoppen en wil dat hier opnieuw budget voor vrijgemaakt wordt.” 

Daarom heeft het CDA in de raadsvergadering aan het college gevraagd of zij bereid is de subsidie opnieuw te verstrekken. Dit kon rekenen op brede steun onder de andere partijen.  De wethouder heeft daarom toegezegd met een voorstel naar de raad te komen waarin budget wordt vrijgemaakt, zodat het project voortgezet kan worden.

advertentie