Burgemeester Gerard Renkema wordt dagelijks geconfronteerd met de grote invloed van de coronamaatregelen op de (Nijkerkse) samenleving.
Burgemeester Gerard Renkema wordt dagelijks geconfronteerd met de grote invloed van de coronamaatregelen op de (Nijkerkse) samenleving. Gemeente Nijkerk

‘Saamhorigheid is belangrijk om uit deze crisis te komen’

Politiek

NIJKERK De coronamaatregelen hebben grote invloed op de samenleving. Burgemeester Gerard Renkema van de gemeente Nijkerk wordt hier dagelijks mee geconfronteerd. Het maakt dat soms moeilijke afwegingen moeten worden gemaakt, die niet altijd op begrip binnen de samenleving kunnen rekenen.

In de optiek van burgemeester Gerard Renkema was het aanvankelijk een gezondheidscrisis die moest worden bestreden. De pandemie is echter uitgegroeid tot een crisis die impact heeft op veel beleidsterreinen. ,,Zo’n klein virus heeft enorme effecten en laat diepe sporen na. Niet alleen op de gezondheid, de economie, sport en cultuur, maar ook op onderlinge verhoudingen.” 

Het gaat dan niet alleen om spanningen tussen mensen die gevaccineerd zijn en mensen die dat niet zijn. Het gaat ook om vraagtekens bij het overheidsbeleid, bij het nut en de noodzaak van de getroffen maatregelen. ,,Mensen geven daarom soms een eigen invulling aan de maatregelen en verklaren ze niet van toepassing op zichzelf. Dat is een lastig vraagstuk voor de overheid, en het levert voor de samenleving de vraag op welk gedrag men van elkaar accepteert. Ook de komende periode zullen we antwoorden moeten vinden op deze vraag.”

VERBINDER EN HANDHAVER Ook op de rol van burgemeester, en de manier waarop Renkema dit wil invullen, heeft de crisis effect. ,,Daarin is veel veranderd. Eén van de grootste dilemma’s is de combinatie van de verschillende rollen die je als burgemeester hebt. Een belangrijke functie die je als burgervader hebt, is het zijn van een verbinder voor de samenleving. Dit heb ik zeker in het begin van de pandemie ook zo ervaren. Tegelijk ben je ook handhaver en moet je mensen teleurstellen omdat ze dingen niet meer mogen of kunnen doen. Er wordt een grote hoeveelheid aan Rijksmaatregelen over de gemeente uitgestort. Een deel is duidelijk, maar er zijn ook zaken die om een gemeentelijke interpretatie en invulling vragen. Maatregelen die op landelijk niveau zijn genomen, moeten wij in de dagelijkse praktijk regelmatig uitleggen of toepassen. Meestal gaat dat goed, maar soms is dat moeilijk, omdat het in de praktijk tot problemen leidt.”

Het water staat veel ondernemers tot aan de lippen, soms zelfs hoger

Renkema vindt het soms best lastig om daar invulling aan te geven. Hij vindt dat het basisuitgangspunt bij maatregelen het brede perspectief moet zijn: ,,Het moet bijdragen aan het voorkomen van verdere besmettingen.”

Het gaat, zo zegt Nijkerks burgervader, om veel meer dan alleen een gezondheidsrisico. De pandemie is ook een economische crisis. Mensen hebben hun baan verloren, ondernemers worden opnieuw door de jongste maatregelen getroffen. ,,Het water staat veel ondernemers tot aan de lippen, soms zelfs hoger. De horeca wordt voor de zoveelste keer getroffen. Het is voor hen ontzettend zwaar, om moedeloos van te worden.”

PERSPECTIEF Ook al leiden de maatregelen de laatste tijd tot meer boosheid bij mensen, de burgemeester bespeurt ook een zekere berusting. Dat komt soms voort uit acceptatie, maar soms uit moedeloosheid. Dat is zorgelijk. Voor hem is het belangrijk dat iedereen perspectief en houvast wordt geboden: ,,Vorig jaar dachten we nog dat we met de vaccinaties uit de crisis zouden komen, terwijl we ons nu alweer extra moeten laten vaccineren. Daarom lijkt het erop dat we nog in dezelfde situatie zitten, en daar moeten we uit zien te komen. Er moet gewerkt worden aan perspectief.”

VACCINEREN Burgemeester Renkema is blij met de hoge vaccinatiegraad in de gemeente Nijkerk. Van de inwoners heeft 86 procent de eerste prik gehad en 85 procent de tweede prik. De vaccinatiebus waar men zich de afgelopen weken kon laten vaccineren heeft daarnaast een belangrijke bijdrage geleverd. De bus heeft twaalf keer op het Plein in Nijkerk gestaan, in die periode zijn er ruim 2500 mensen gevaccineerd. Zelf heeft hij inmiddels de boosterprik gehaald. ,,Ik blijf mensen aanmoedigen zich te laten vaccineren. Je doet dit niet alleen voor jezelf, maar ook voor de samenleving. Ik merk dat mensen toch nog steeds angst hebben voor de vaccinatie. De actie van de huisartsen, die onlangs op het Plein aanwezig waren om vragen te beantwoorden, was daarom heel goed.”

Ik blijf mensen aanmoedigen zich te laten vaccineren. Je doet dit niet alleen voor jezelf, maar ook voor de samenleving

Veel hangt, zo vindt Renkema, af van het gedrag van mensen zelf. Of men bereid is verantwoordelijkheid te nemen. ,,Ik merk dat het wel een issue is. Daarnaast is de geloofwaardigheid van de overheid op sommige momenten niet zo groot. Dat maakt dat mensen, zoals ik eerder al aangaf, een eigen interpretatie aan de maatregelen en het nut ervan geven.” 

VERGUNNING Bij veel situaties staat Renkema voor de opdracht een passende oplossing te vinden. ,,Er waren bijvoorbeeld kerstmarkten en kerstconcerten gepland waarvoor we op basis van de landelijke maatregelen echt geen vergunning konden geven. Organisatoren trokken vaak zelf al de conclusie dat het geen haalbare kaart was. Bij het lokaal vertalen van alle maatregelen en regels kijken we vooral naar de bedoeling van de regelgeving. Het is soms een lastige afweging.”

Even wordt de tocht met versierde tractoren aangehaald. ,,Dat geeft plezier voor de mensen zelf, maar ook voor de mensen langs de weg. Dat realiseer ik mij ook. Daarom hoop je dat zoiets binnen de regels die voor evenementen gelden door kan gaan. Maar omdat de landelijke regelgeving na de laatste persconferentie het organiseren van evenementen helemaal verbood, was het onmogelijk hiervoor een vergunning af te geven.”

MARKT Een ander voorbeeld van landelijke regelgeving is bijvoorbeeld dat markten gewoon gehouden mogen worden. ,,Als veel winkels zich moeten beperken, is het vreemd dat dezelfde producten wel op de markt verkocht mogen worden. Ik heb daarover met de winkeliers gesproken en deel hun verontwaardiging. Daarom probeer ik deze onrechtvaardige situatie onder de aandacht van het Rijk te brengen.”

Hou de moed erin en kijk naar elkaar om

Renkema ziet binnen de gemeente Nijkerk dat het overgrote deel van de mensen, ondernemers en verenigingen zich wel aan de regels houdt. Bij overtredingen wordt geprobeerd via gesprekken tot een oplossing te komen. ,,Het is niet direct onze bedoeling om boetes uit te delen. Het aangaan van het gesprek heeft onze voorkeur.” 

CARBID Eén van de zaken die speelt rond de jaarwisseling is het afschieten van carbid. Het is duidelijk dat een jaarlijks evenement als in Nijkerkerveen geen doorgang kan vinden onder de huidige maatregelen. ,,In feite moet je het afschieten van carbid, als je dat wilt doen, beperken tot twee mensen. Wanneer je je verantwoordelijkheid neemt, en niet wilt bijdragen aan de verspreiding van het virus, dan houd je je aan de algemene coronamaatregelen en wens ik je veel plezier met het carbidschieten. ” 

Burgemeester Gerard Renkema beseft dat de huidige crisis en de getroffen maatregelen lastig zijn voor mensen. ,,Maar hou de moed erin en kijk naar elkaar om. Saamhorigheid is belangrijk om uit deze crisis te komen.”

Door Wijnand Kooijmans

advertentie