Afbeelding
Politie.nl

Beleidsplan politie op lokaal niveau duurt jaar langer

Politiek

NIJKERK Nieuwe gemeenteraden moeten meer invloed krijgen op het meerjarenbeleidsplan van de politie. Om deze reden wordt de duur van het huidige beleidsplan met een jaar verlengd.

Op grond van de wet moet er uiterlijk elke vier jaar een beleidsplan worden vastgesteld. Hierin wordt vastgelegd welke prioriteiten de politie krijgt op lokaal niveau. De aandacht kan bijvoorbeeld komen te liggen op inbraken, wanneer het aantal inbraken in een gemeente hoger ligt dan in omringende gemeenten.

VERKIEZINGEN De periode voor het beleidsplan is op dit moment onhandig vanwege de samenloop met de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. De voorbereidingen voor een nieuw plan vinden dan in dezelfde periode plaats als de installatie van de nieuwe gemeenteraden. Zij zouden daardoor de kans missen om te laten weten waar komende jaren volgens hen de prioriteiten moeten liggen binnen het politiewerk in de gemeente Nijkerk.  

Los van dit besluit komt er een onderzoek naar de werkdruk bij de politie. De uitkomsten worden wel meegenomen in het nieuwe beleidsplan.

Door Wijnand Kooijmans

advertentie