Afbeelding
Gemeente Nijkerk

Gemeenteraad stemt in voor versnelde subsidie Havenkom

Politiek

NIJKERK De gemeenteraad van Nijkerk stemt in met de poging subsidie te verkrijgen om de plannen voor de Havenkom te versnellen. Het gaat in eerste instantie om subsidie van het Rijk maar wanneer deze eenmaal is verleend wordt ook subsidie verleend door de provincie Gelderland. Zekerheid over het verkrijgen van de subsidie kan vooraf echter niet worden gegeven.

door Wijnand Kooijmans

Het gaat om de rijkssubsidieregeling ‘Woningimpuls’. Er moet sprake zijn van een aantoonbaar tekort op de realisering van de plannen, er moeten minstens vijfhonderd woningen worden gebouwd waarvan vijftig procent moet bestaan uit betaalbare woningen. Ook moet binnen drie jaar met het plan worden gestart.

Door Hilbrand Rozema (ChristenUnie) wordt gepleit voor een passende grondpolitiek. Niels Staal (VVD) had als belangrijkste opdracht voor het college driemaal tempo. Ook Bert Veldhuizen (CDA) onderstreept het belang van tempo, al dan niet met of zonder subsidie. Hij vindt het wel van belang dat er weer gesprekken plaats vinden tussen ABZ Diervoeders en de gemeente rond de fijnstofproblematiek waarmee ABZ worstelt. ,,We hopen dat dit tot een oplossing leidt.”

Aart Klompenhouwer (De Lokale Partij) vindt dat veel zaken nog niet zijn besproken. Hij wil dat de inwoners van de gemeente Nijkerk inspraak krijgen als het gaat om de ontwikkeling van de plannen. Wethouder Wim Oosterwijk zegt dat vooral in de eerste fase van het plan Havenkom snel kan worden gestart omdat de gemeente hier al grond in eigendom heeft. 

De gemeente is inmiddels voor het gebied De Havenkom het mogelijk toekomstige ruimtegebrek aan het uitwerken, inclusief de financiële gevolgen. Dit in overleg met de bedrijven in het plangebied. De totale kosten van de benodigde onderzoeken worden geraamd op 150.000 euro.

advertentie