Afbeelding
AS Media

Nijkerk overweegt cameratoezicht op treinstations

8 april 2020 om 19:52 Politiek

NIJKERK Door de gemeente Nijkerk wordt onderzocht hoe de diefstal en beschadiging van fietsen op de stations Nijkerk en Hoevelaken kan worden teruggedrongen. Eén van de mogelijkheden daartoe is cameratoezicht.

Wijnand Kooijmans

Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met NS, ProRail en de provincie Gelderland. Daarbij worden ook de kosten in beeld gebracht van de realisatie van de eventueel te nemen maatregelen en wat de jaarlijks terugkerende lasten zijn.

OVERLAST Het college van burgemeester en wethouders geeft dit als antwoord op vragen van Matthias Blankesteijn (CDA).  Aangegeven wordt dat het bekend is dat overlast wordt ervaren door fietsendiefstal en beschadiging van fietsen op beide stations. Naar aanleiding van klachten uit het verleden zijn sinds een paar jaar mede hierom meerdere keren per week toezichthouders op de stations aanwezig voor structureel toezicht en het voeren van actieve bewaking.

De cijfers laten, ondanks deze extra inzet en georganiseerde acties zien, dat er sprake is van diefstallen en vernielingen. In 2019 zijn er gemeente breed 83 aangiftes gedaan van diefstal van bromfietsen en gewone fietsen waar dat een jaar eerder dat er 65 waren. Een stijging van ongeveer 28 procent waarbij ook een deel van de diefstallen op stationslocaties plaats vonden. De werkelijke cijfers zullen, zo wordt aangegeven door het college, vermoedelijk hoger liggen omdat niet
altijd aangifte wordt gedaan.

INCIDENTEN Het college wil daarom nu onderzoeken of aanvullende maatregelen het aantal incidenten omlaag kan brengen. Aangezien de gemeente geen eigenaar is van de fietsenstalling waar deze wel onderdeel is van de openbare ruimte moeten hierover afspraken worden gemaakt met andere partijen. Cameratoezicht, zoals gewenst door het CDA, kan hierbij een oplossing vormen. Ook andere mogelijkheden worden onderzocht.

Of en zo ja wanneer aanvullende maatregelen worden genomen en binnen welke termijn kan het college niet aangegeven. Dat moet het onderzoek uitwijzen. De resultaten daarvan, al dan niet voorzien van een kostenplaatje, worden voorgelegd aan de raad.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie