Afbeelding
Foto door form PxHere

Samenwerking in Nijkerk voor betere zorg verwarde personen

Partnercontent

Het aantal incidenten waarbij verwarde personen zijn betrokken is de afgelopen jaren schrikbarend gestegen. Dit is een landelijke trend. Landelijk steeg het aantal incidenten van 44.500 in 2012 tot bijna 100.000 in 2019. De grootste oorzaak hiervan zijn de bezuinigingen en de lange wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg. Ook in Nijkerk is het aantal incidenten stijgende.

Ook een stijging in Nijkerk

Ook in Nijkerk stijgt het aantal incidenten met verwarde personen jaar na jaar. Was het aantal incidenten in 2012 in Nijkerk nog 61, in 2019 was dit aantal al gestegen naar 161. Hoewel psychische zorg volledig vanuit de basisverzekering wordt vergoed en iedereen met zorgverzekering vergelijken een goede zorgverzekering kan vinden, blijken vooral verwarde personen moeite te hebben om de juiste geestelijke zorg te vinden. Vaak zijn dit ook zogenaamde zorgmijders. Zij denken bijvoorbeeld geen zorg nodig te hebben. Een groot deel van deze groep heeft ook financiële problemen en mijdt ook deze reden de zorg. Wanneer verwarde personen betrokken raken bij een incident, dan wordt dit afgehandeld door de politie. Ook van hieruit is een goede doorverwijzing naar de psychische zorg niet altijd gegarandeerd. De gemeente Nijkerk wil het aantal incidenten met verwarde personen dan ook terugdringen en gaat voor samenwerking tussen verschillende partijen.

Aanpak door Nijkerk

In Nijkerk is een convenant opgesteld tussen vijf partijen: de gemeente Nijkerk, Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Gemeente Nijkerk, Woningstichting Nijkerk, Welzin Buurtbemiddeling en GGZ Centraal. Hierin is afgesproken om samen te werken om verwarde mensen - in dit geval vooral jongeren - naar elkaar door te verwijzen. Heeft de woningstichting een huurder die als verward wordt aangemerkt, dan kan er veel sneller worden ingegrepen door bijvoorbeeld Welzin Buurtbemiddeling of GGZ centraal. Ook de jongerenorganisatie krijgt veelvuldig te maken met jongeren die eigenlijk begeleiding nodig hebben. Zij kunnen de jongeren nu veel beter doorverwijzen naar een instelling, die hen daadwerkelijk kan helpen en zo kunnen problemen in de toekomst worden voorkomen. Alle partijen verklaren in het convenant dat zij gezamenlijk de verantwoording dragen voor de zorg van deze verwarde mensen in Nijkerk. Dit is een eerste belangrijke stap om het aantal incidenten te doen afnemen.

Waar kunnen mensen met psychische problemen terecht?

Het eerste aanspreekpunt is de huisarts. Het is de huisarts die mensen doorverwijst naar gespecialiseerde zorginstellingen. Iemand met lichte psychische klachten hoeft niet altijd doorverwezen te worden. Sommige huisartsenpraktijken hebben een psycholoog of een praktijkondersteuner GGZ in de praktijk. Bij matige geestelijke gezondheidsklachten zal de huisarts meestal doorverwijzen naar de GGZ. Met hulp van psychiaters en psychotherapeuten kunnen deze patiënten al goed geholpen worden. Patiënten met ernstige klachten komen meestal terecht bij de gespecialiseerde GGZ. Hierbij is vaak opname in een kliniek nodig.

advertentie
advertentie