De Doornsteeg.
De Doornsteeg. Google Maps

Nieuwbouw Doornsteeg toe aan derde fase

Overig

NIJKERK Met het vaststellen van het stedenbouwkundige plan voor de derde fase van de Doornsteeg start de gemeente Nijkerk met de procedure die nodig is om met het plan aan de slag te gaan. Het gaat om de bouw van tussen de zes- en zevenhonderd woningen.

Het plan is opgesteld in nauwe samenwerking met de grondeigenaren/ontwikkelaars BKO en BV Doornsteeg. De derde fase moet een kwalitatief mooie wijk realiseren die past bij de bestaande delen van Doornsteeg en in overeenstemming is met de woonvisie zoals deze door de raad is vastgesteld.

FLEXIBILITEIT De woningbouw wordt in fasen gerealiseerd. Het plan bevat een zekere mate van flexibiliteit zodat nog kan worden ingespeeld op toekomstige ontwikkelingen. Dit komt onder meer tot uiting doordat er geen bouwkavels worden aangeduid maar een woongebied. Hierin komen de woningen met hun tuin maar ook de ontsluiting naar de woningen, de woonstraat en het parkeren. De ruimte voor verkeer en groen plus water wordt apart aangeduid in het bestemmingsplan.

Door het bestemmingsplan wordt het ook mogelijk de geluidwerende voorzieningen aan te leggen langs rijksweg A28 en de Arkenheemweg. Zonder deze voorzieningen kan de derde fase niet worden gerealiseerd. Aangegeven wordt dat echter ook de bewoners van de eerste twee fases profiteren van de afname van het lawaai van het verkeer.

Streven is zo snel mogelijk met de bouw van de woningen te starten. De bouw van de tweede fase is sneller verlopen dan gepland. Het bestemmingsplan moet in de zomer van 2022 gereed zijn. Na akkoord door het college van burgemeester en wethouders wordt het plan ter inzage gelegd. De verwachting is dat het plan eind 2022/begin 2023 door de raad kan worden vastgesteld.

Wijnand Kooijmans

advertentie
advertentie