Afbeelding
Jan Cozijnsen

Steeds betere afhandeling meldingen over openbare ruimte door gemeente Nijkerk

Overig

NIJKERK De gemeente Nijkerk slaagt er steeds beter in meldingen die worden gedaan over de openbare ruimte binnen de gestelde termijn af te handelen. Dat is bereikt door onder meer scholing, het werken met wijkcoördinatoren en het beter registreren van de meldingen.

Wijnand Kooijmans

Het grootste deel van de meldingen wordt tijdig beantwoord. Indien dit niet gebeurt wil dit niet zeggen, zo geeft het college van burgemeester en wethouders aan, dat er geen contact is geweest met de melder. Door omstandigheden is het niet altijd mogelijk de melding tijdig af te handelen. Dat kan bijvoorbeeld door de levertijd van materialen die nodig zijn om een reparatie mogelijk te maken. Maar soms is ook het seizoen niet geschikt om werkzaamheden uit de kunnen voeren.

De gemeente start met het project dat er toe moet leiden dat de gemeentelijke stukken en/of correspondentie beter leesbaar worden. Dat moet er toe leiden dat de stukken voor een groot deel van de lezers begrijpelijker worden. Ook wordt gewerkt aan een systeem dat er toe moet leiden dat de gemeente meer grip krijgt op verzoeken terug te bellen.

DIENSTVERLENING Het zijn onderdelen uit het plan dat tot doel heeft de dienstverlening van de gemeente te verbeteren. Dat brengt een andere werkwijze mee van het ambtelijk apparaat. Onder meer worden de gesprekken met de medewerkers  van de gemeente hervat. Hiermee wordt in kaart gebracht waar een medewerker staat en welke wensen er eventueel zijn als het gaat om het verkrijgen van een andere functie. Ook de werkdruk die hoog is binnen het ambtelijk apparaat komt in deze gesprekken aan de orde.

Cruciaal wordt ook genoemd de verzuimbegeleiding van medewerkers. Het college werkt er aan dat het verzuim wordt teruggedrongen. Hiervoor is onder meer een nieuwe Arbodienstverlener aangetrokken. Voor de gemeente speelt een rol dat het vervullen van vacatures, zowel vast als tijdelijk, steeds minder makkelijk gaat. De arbeidsmarkt wordt buitengewoon gespannen genoemd, aanbod van personeel is schaars. Om toch voldoende medewerkers aan te kunnen trekken is onder meer voor een periode van een half jaar een gespecialiseerde recruiter aangesteld. Dat moet er toe leiden dat het aantal openstaande vacatures wordt teruggebracht.

De arbeidsmarkt wordt buitengewoon gespannen genoemd, aanbod van personeel is schaars.

Onderzocht wordt op welke wijze de gemeente kwalitatief en kwantitatief op organisatorisch gebied moet worden aangepast. Bij elke vacature wordt gekeken of deze echt moet worden ingevuld. Indien niet noodzakelijk kan dit geld worden ingezet voor invulling van gaten die er anders vallen in de organisatie.

FUNDAMENT Het college komt tot de conclusie dat het fundament voor een vernieuwde gemeentelijke organisatie staat en daarmee een eerste belangrijke stap is gezet. Het wordt nu belangrijk gevonden om helderheid te bieden over hoe de organisatie er op hoofdlijnen uitziet. De verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening aan de inwoners is zichtbaar, zo zegt het college.

De raad krijgt in het eerste kwartaal van 2022 de kans met het college in gesprek te gaan over de definitieve inrichting van de organisatie en de daarmee gemoeid zijnde gelden.

advertentie