Afbeelding
Pixabay

Dwangsom moet worden betaald ondanks verhuizing

6 augustus 2020 om 15:51 Overig

NIJKERK Het voorheen in Nijkerkerveen gevestigde bedrijf RuchamaZorg moet de gemeente Nijkerk de ingevorderde dwangsom van 10.016 euro betalen. Het hiertegen ingediende beroep is ongegrond verklaard door de afdeling Bestuursrecht van de Raad van State.

Wijnand Kooijmans

Eigenaar Michael Knulst kreeg van het college van burgemeester en wethouders in eerste instantie een dwangsom opgelegd van 20.000 euro voor het verlenen van zorg vanuit een woning aan de Laakweg in Nijkerkerveen. Dat was volgens het bestemmingsplan niet toegestaan.

UITSTEL Knulst vroeg vervolgens uitstel omdat hij op zoek was naar een nieuwe locatie. Ook vroeg hij opschorting van het handhavingstraject. Een nieuwe locatie heeft hij inmiddels sinds 2019 gevonden in Maarn. In Nijkerkerveen werd door hem zorg verleend aan kwetsbare meisjes tussen de 14 en 20 jaar die zeer getraumatiseerd zijn. Onder meer werden paarden ingezet bij het hulpverleningstraject en werd uitsluitend met vrouwelijk personeel gewerkt.

Het Nijkerkse college gaf aan mede handhavend op te treden vanwege geluidsoverlast waarover werd geklaagd door een buurman. Wel werd besloten een deel van de dwangsom kwijt te schelden tot een bedrag van 9.984 euro. De afdeling van de Raad van State zegt dat er geen aanleiding is dat het college vanwege bijzondere omstandigheden het in te vorderen bedrag verder had moeten matigen.

ONGELIJK Knulst was eerder ook al in het ongelijk gesteld door de rechtbank. Hij tekende tegen deze uitspraak beroep aan bij de Raad van State omdat hij van mening was dat de rechter in zijn oordeel niet heeft meegewogen dat het college ruimte had om de overtreding te legaliseren. Dit door voor te sorteren op wijzigende wetgeving vanuit het ministerie. Het hoogste Nederlandse rechtscollege gaat hierin niet mee.

Dat landelijk en regionaal wordt nagedacht over de manier waarop de geestelijke gezondheidszorg anders wordt ingericht wordt door de Raad van State niet gezien als een bijzondere omstandigheid waardoor het college van invordering van de dwangsom moet afzien.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie